۰۲۱-۴۴۰۰۰۰۰۰ مشاوره رایگان

درباره ما

تور آنتالیا نوروز 1403

lara Palace

با صبحانه
منطقه لارا
دو تخته 24,660,000 تومان
یک تخته 29,340,000 تومان
کودک با تخت 22,320,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

rios beach antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 29,730,000 تومان
یک تخته 35,580,000 تومان
کودک با تخت 23,490,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

Beach Club Doganay

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه آلانیا
دو تخته 30,830,000 تومان
یک تخته 36,290,000 تومان
کودک با تخت 24,200,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

jura lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : لارا
دو تخته 33,240,000 تومان
یک تخته 39,870,000 تومان
کودک با تخت 24,660,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

amon Belek antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 33,240,000 تومان
یک تخته 44,160,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

Transatlantik Beach Beldibi

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلدیبی
دو تخته 33,630,000 تومان
یک تخته 43,380,000 تومان
کودک با تخت 24,660,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

daima biz antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 34,410,000 تومان
یک تخته 44,550,000 تومان
کودک با تخت 25,050,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

Transatlantik Hotel & Spa

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 35,580,000 تومان
یک تخته 46,500,000 تومان
کودک با تخت 25,440,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

sensitive Premium

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 35,580,000 تومان
یک تخته 46,500,000 تومان
کودک با تخت 27,780,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

grand Park Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : لارا
دو تخته 36,750,000 تومان
یک تخته 45,330,000 تومان
کودک با تخت 25,830,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

fame Residence Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 37,530,000 تومان
یک تخته 48,060,000 تومان
کودک با تخت 25,830,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

sealife Family Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کنیالتی
دو تخته 38,310,000 تومان
یک تخته 47,670,000 تومان
کودک با تخت 28,950,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

Ramada Resort By Wyndham Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : لارا
دو تخته 38,700,000 تومان
یک تخته 48,060,000 تومان
کودک با تخت 26,220,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

porto Bello Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کنیالتی
دو تخته 39,090,000 تومان
یک تخته 48,840,000 تومان
کودک با تخت 29,340,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

mukarnas resort and spa alanya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه آلانیا
دو تخته 39,480,000 تومان
یک تخته 51,180,000 تومان
کودک با تخت 26,610,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

orange county belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 40,260,000 تومان
یک تخته 54,690,000 تومان
کودک با تخت 27,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

aquaworld belek antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 41,040,000 تومان
یک تخته 53,520,000 تومان
کودک با تخت 27,000,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

orange County Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کمر
دو تخته 44,160,000 تومان
یک تخته 61,320,000 تومان
کودک با تخت 28,170,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

Melas Lara Hotel

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : لارا
دو تخته 44,940,000 تومان
یک تخته 57,420,000 تومان
کودک با تخت 28,560,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

ic Santai Family Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 45,330,000 تومان
یک تخته 58,200,000 تومان
کودک با تخت 28,560,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

aska Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : لارا
دو تخته 45,330,000 تومان
یک تخته 58,200,000 تومان
کودک با تخت 28,560,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

crystal centro antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه:لارا
دو تخته 45,330,000 تومان
یک تخته 58,200,000 تومان
کودک با تخت 28,560,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

mirage park resort antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کمر
دو تخته 45,330,000 تومان
یک تخته 58,200,000 تومان
کودک با تخت 28,560,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

fame Residence Lara and SPA

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 45,720,000 تومان
یک تخته 61,320,000 تومان
کودک با تخت 29,730,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

liberty lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : لارا
دو تخته 46,110,000 تومان
یک تخته 59,370,000 تومان
کودک با تخت 28,950,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

asteria Kremlin Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کندو
دو تخته 48,770,000 تومان
یک تخته 67,100,000 تومان
کودک با تخت 30,050,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

spice Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 49,360,000 تومان
یک تخته 64,240,000 تومان
کودک با تخت 30,020,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

sherwood ex lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کندو
دو تخته 51,600,000 تومان
یک تخته 70,570,000 تومان
کودک با تخت 30,760,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

ic Green Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 53,130,000 تومان
یک تخته 69,900,000 تومان
کودک با تخت 31,290,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

rixos Downtown Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : لارا
دو تخته 53,130,000 تومان
یک تخته 76,530,000 تومان
کودک با تخت 30,900,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

concorde De Luxe Resort Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 53,130,000 تومان
یک تخته 76,530,000 تومان
کودک با تخت 31,290,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

rixos Sungate Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلدیبی
دو تخته 54,690,000 تومان
یک تخته 79,260,000 تومان
کودک با تخت 31,680,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

Titanic Deluxe Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کندو
دو تخته 57,030,000 تومان
یک تخته 86,670,000 تومان
کودک با تخت 32,460,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

granada Luxury Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 57,420,000 تومان
یک تخته 76,140,000 تومان
کودک با تخت 32,460,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

gloria verde resort antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 60,540,000 تومان
یک تخته 80,820,000 تومان
کودک با تخت 33,630,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

titanic Deluxe Golf Belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 60,930,000 تومان
یک تخته 93,690,000 تومان
کودک با تخت 33,630,000 تومان
کودک بدون تخت 20,500,000 تومان

مسیر سفر

شروع سفر:‌
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی بار مجاز: 20 کیلو
مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آدانا بار مجاز: 20 کیلو
پایان سفر:

مدارک و خدمات

تورهای مشابه

سوالات متداول

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به تور آنتالیا نوروز 1403

0 دیدگاه ثبت شده

جستجوی تور
منوی سایت