هتـــلـــــهـای تور پوکت ویژه مرداد 1403 (پرواز مستقیم)

Hotel Jiraporn Hill Resort
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 51,900,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 43,310,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Bel Aire Resort Phuket
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 53,700,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 43,570,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Patong Lodge Putak
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 55,490,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 43,890,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel The Ashlee Plaza Patong Phuket
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 56,380,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 44,080,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Baumanburi Resort Phuket
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 56,380,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 44,080,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Citrus Patong
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 57,280,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 44,210,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Ashlee Hub
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 58,180,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 44,400,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Best Western Patong
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 60,860,000 تومان
کودک با تخت 51,570,000 تومان
کودک بدون تخت 44,850,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Andamantra Resort And Villa Phuket
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 62,660,000 تومان
کودک با تخت 54,380,000 تومان
کودک بدون تخت 45,170,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Fishermen Phuket
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 65,340,000 تومان
کودک با تخت 53,940,000 تومان
کودک بدون تخت 45,620,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Royal Paradise Phuket
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 65,340,000 تومان
کودک با تخت 53,940,000 تومان
کودک بدون تخت 45,620,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel The Charm Resort Phuket
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 71,620,000 تومان
کودک با تخت 56,370,000 تومان
کودک بدون تخت 46,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Deevana Plaza Patong
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 71,620,000 تومان
کودک با تخت 56,370,000 تومان
کودک بدون تخت 46,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel The Nature Phuket
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 74,300,000 تومان
کودک با تخت 56,370,000 تومان
کودک بدون تخت 51,320,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Burasari Phuket Resort & Spa
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 75,200,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 47,340,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Duangitt Resort
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 75,200,000 تومان
کودک با تخت 55,980,000 تومان
کودک بدون تخت 47,340,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel The Senses Resort & Pool Villas
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 76,990,000 تومان
کودک با تخت 60,020,000 تومان
کودک بدون تخت 47,660,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Oceanfront Beach Resort
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 77,890,000 تومان
کودک با تخت 57,200,000 تومان
کودک بدون تخت 47,860,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Novotel Phuket Kata Avista Resort And Spa
BB با صبحانه منطقه کاتا
BB با صبحانه منطقه کاتا
یک تخته 85,060,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 49,070,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel M Social Phuket
BB با صبحانه منطقه جانگسیلون
BB با صبحانه منطقه جانگسیلون
یک تخته 89,540,000 تومان
کودک با تخت 62,450,000 تومان
کودک بدون تخت 49,840,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Avista Hideaway Phuket
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 90,430,000 تومان
کودک با تخت 66,030,000 تومان
کودک بدون تخت 50,030,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Dinso Resort & Villas Phuket
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 97,600,000 تومان
کودک با تخت 66,030,000 تومان
کودک بدون تخت 51,250,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Amari Phuket
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 97,600,000 تومان
کودک با تخت 66,030,000 تومان
کودک بدون تخت 51,250,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Four Points By Sheraton Phuket Patong Beach Resort
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 102,080,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 52,080,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Cape Sienna Phuket Gourmet & Villas
BB با صبحانه منطقه کامالا
BB با صبحانه منطقه کامالا
یک تخته 113,870,000 تومان
کودک با تخت 68,910,000 تومان
کودک بدون تخت 52,400,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel La Flora
BB با صبحانه منطقه پتونگ
BB با صبحانه منطقه پتونگ
یک تخته 115,520,000 تومان
کودک با تخت 74,100,000 تومان
کودک بدون تخت 54,380,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Centara Grand Phuket
BB با صبحانه منطقه کارن
BB با صبحانه منطقه کارن
یک تخته 120,000,000 تومان
کودک با تخت 76,140,000 تومان
کودک بدون تخت 55,220,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Noku Phuket
BB با صبحانه منطقه چالونگ
BB با صبحانه منطقه چالونگ
یک تخته 130,750,000 تومان
کودک با تخت 81,000,000 تومان
کودک بدون تخت 57,070,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Sala Phuket Mai Khao Beach Resort
BB با صبحانه منطقه خائوبیچ
BB با صبحانه منطقه خائوبیچ
یک تخته 131,650,000 تومان
کودک با تخت 81,390,000 تومان
کودک بدون تخت 57,260,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel The Pavilions Phuket
BB با صبحانه منطقه بنگ تائو
BB با صبحانه منطقه بنگ تائو
یک تخته 136,130,000 تومان
کودک با تخت 83,380,000 تومان
کودک بدون تخت 58,030,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000

اطـــلاعــــات مســـیر سفـــر

شـــروع ســـفر:1403-05-15
مدت اقـــامت: 7 شب و 8 روز
ایرلاین رفت و برگشت ماهان
مبـــدا: تهران
ایرلاین: ایرلاین رفت و برگشت ماهان
مقصد : پوکت
ایرلاین رفت و برگشت ماهان
مبـــدا: پوکت
ایرلاین: ایرلاین رفت و برگشت ماهان
مقصد : تهران
پـــایـان ســـفر:1403-05-23
documents
مـــدارک
description
توضــیـحات
services
خدمــــات

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار

یک قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید 6*4

تمکن مالی به زبان انگلیسی با موجودی هر نفر 50 میلیون تومان

کپی شناسنامه و کارت ملی

تور پوکت ویژه مرداد 1403 (پرواز مستقیم)

****************************************************

هزینه سفر نوزاد : 15.000.000 تومان میباشد.

****************************************************

✅ پرداخت حداقل 50% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی است. 
✅ بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد 
✅ مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. 
✅امکان خرید با پیش پرداخت 30% به صورت نقد

✅ اقساط از 3 ماه تا 10 ماه ( ماهیانه 5% ) کارمزد هر چک میباشد

✅ فقط با چک صیاد بنفش قابل انجام است

✅ پر کردن فرم اعتبار سنجی چک

✅ استعلام وضعیت سفید چک

✅ شرایط اقساط برای تورهای با مبلغ بالای 50 میلیون تومان انجام میپذیرد

✅ چک ضمانت به مبلغ کل اقساط

✅تاریخ اولین چک ، یک ماه پس از عقد قرارداد میباشد

 

 

بلیط رفت و برگشت
ویزای تایلند
ترانسفر فرودگاهی
اقامت در هتل با صبحانه
بیمه نامه مسافرتی
راهنمای فارسی زبان

تـــورهـــای مشـــابـــه

نـــظرات کاربـــران

نظرات خود را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده است