هتـــلـــــهـای تور کوش آداسی با پرواز قشم ایر ویژه تیر و مرداد 1403

Hotel Melike
BB با صبحانه منطقه آیدین
BB با صبحانه منطقه آیدین
یک تخته 28,300,000 تومان
کودک با تخت 19,510,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Surtel Kusadasi
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 37,940,000 تومان
کودک با تخت 23,420,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Belmare Kusadasi
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 38,330,000 تومان
کودک با تخت 23,460,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Ladonia Adakule
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 51,200,000 تومان
کودک با تخت 20,050,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Citys Hill Kusadasi
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 50,310,000 تومان
کودک با تخت 17,810,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Signature Blue
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
یک تخته 60,620,000 تومان
کودک با تخت 18,280,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Richmond Ephesus
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 76,510,000 تومان
کودک با تخت 19,870,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Ramada & Suites by Wyndham Kusadasi
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 73,070,000 تومان
کودک با تخت 20,330,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Labranda Ephesus Princess
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 81,280,000 تومان
کودک با تخت 20,830,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Fantasia DeLuxe
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
یک تخته 69,300,000 تومان
کودک با تخت 21,160,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Ephesia Resort
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 68,270,000 تومان
کودک با تخت 21,470,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Grand Blue Sky
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 86,220,000 تومان
کودک با تخت 21,030,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Ramada Resort Kusadasi
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
یک تخته 79,510,000 تومان
کودک با تخت 21,100,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Le Bleu Resort Kusadasi
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
یک تخته 72,100,000 تومان
کودک با تخت 19,560,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Palm Wings Kusadasi
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
یک تخته 79,090,000 تومان
کودک با تخت 21,380,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Infinity By Yelken
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 78,850,000 تومان
کودک با تخت 20,440,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Pine Bay Holiday Resort
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 96,940,000 تومان
کودک با تخت 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Korumar Deluxe
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 84,130,000 تومان
کودک با تخت 38,470,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Aria Claros Kushadasi
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 81,240,000 تومان
کودک با تخت 21,770,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Palm Wings Ephesus
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 94,000,000 تومان
کودک با تخت 22,140,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Tusan Beach Kusadası
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
یک تخته 108,210,000 تومان
کودک با تخت 21,840,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Liberty Golf Resort
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 100,980,000 تومان
کودک با تخت 22,590,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Sunis Efes Royal
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه اوزدره
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه اوزدره
یک تخته 113,850,000 تومان
کودک با تخت 22,520,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Aqua Fantasy
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 92,930,000 تومان
کودک با تخت 22,840,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Korumar Ephesus
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 98,240,000 تومان
کودک با تخت 22,840,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Paloma Pasha Kusadasi
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه اوزدره
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه اوزدره
یک تخته 131,590,000 تومان
کودک با تخت 25,060,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Club Marvy
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه اوزدره
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه اوزدره
یک تخته 194,960,000 تومان
کودک با تخت 28,240,000 تومان
کودک بدون تخت 15,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000

اطـــلاعــــات مســـیر سفـــر

شـــروع ســـفر:1403-04-27
مدت اقـــامت: 6 شب و 7 روز
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر
مبـــدا: تهران
ایرلاین: ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر
مقصد : کوش آداسی
پـــایـان ســـفر:1403-05-04
documents
مـــدارک
description
توضــیـحات
services
خدمــــات

✅گذر نامه با 7 ماه اعتبار

تور کوش آداسی با پرواز قشم ایر ویژه تیر و مرداد 1403

**************************************

هزینه نوزاد : 1.900.000 تومان میباشد

**************************************

✅ پرداخت حداقل 50% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی است.
✅ بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
✅ مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
✅ امکان خرید اقساط با 30 درصد پیش پرداخت

✅ اقساط از 3 ماه تا 10 ماه ( ماهیانه 5% ) کارمزد هر چک میباشد

✅ فقط با چک صیاد بنفش قابل انجام است

✅ پر کردن فرم اعتبار سنجی چک

✅ استعلام وضعیت سفید چک

✅ شرایط اقساط برای تورهای با مبلغ بالای 50 میلیون تومان انجام میپذیرد

✅ چک ضمانت به مبلغ کل اقساط

✅تاریخ اولین چک ، یک ماه پس از عقد قرارداد میباشد

✅ بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی

✅ پشتیبانی 24 ساعته طی سفر

تـــورهـــای مشـــابـــه

نـــظرات کاربـــران

نظرات خود را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده است