هتـــلـــــهـای تور کوش آداسی با پرواز ایران ایرتور مرداد 1403

Hotel Melike
BB با صبحانه منطقه آیدین
BB با صبحانه منطقه آیدین
یک تخته 31,900,000 تومان
کودک با تخت 20,700,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Soleil
HB با صبحانه و نهار منطقه کادینلار دنیزی
HB با صبحانه و نهار منطقه کادینلار دنیزی
یک تخته 38,400,000 تومان
کودک با تخت 21,800,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Surtel Kusadasi
BB با صبحانه منطقه کوش آداسی
BB با صبحانه منطقه کوش آداسی
یک تخته 46,400,000 تومان
کودک با تخت 23,200,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel My Aegean Star Kusadasi
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 46,400,000 تومان
کودک با تخت 23,200,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Belmare Kusadasi
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 54,200,000 تومان
کودک با تخت 24,500,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Ladonia Adakule
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 57,600,000 تومان
کودک با تخت 25,000,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Odelia Resort
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 60,100,000 تومان
کودک با تخت 25,400,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Signature Blue
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
یک تخته 63,100,000 تومان
کودک با تخت 25,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Labranda Ephesus Princess
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 67,300,000 تومان
کودک با تخت 26,600,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Ephesia Resort
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 70,400,000 تومان
کودک با تخت 27,100,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Ramada & Suites by Wyndham Kusadasi
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 72,100,000 تومان
کودک با تخت 27,400,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Richmond Ephesus
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 73,200,000 تومان
کودک با تخت 27,600,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Le Bleu Resort Kusadasi
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
یک تخته 76,000,000 تومان
کودک با تخت 28,100,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Ramada Resort Kusadasi
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
یک تخته 78,800,000 تومان
کودک با تخت 28,500,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Korumar Deluxe
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 82,700,000 تومان
کودک با تخت 29,200,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Infinity By Yelken
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 83,800,000 تومان
کودک با تخت 29,400,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Palm Wings Kusadasi
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
یک تخته 85,500,000 تومان
کودک با تخت 29,700,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Tusan Beach Kusadası
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه آیدین
یک تخته 89,400,000 تومان
کودک با تخت 30,300,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Otium Sealight
HB با صبحانه و نهار منطقه کوش آداسی
HB با صبحانه و نهار منطقه کوش آداسی
یک تخته 91,000,000 تومان
کودک با تخت 30,600,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Liberty Golf Resort
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 92,100,000 تومان
کودک با تخت 30,800,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Pine Bay Holiday Resort
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 93,800,000 تومان
کودک با تخت 31,100,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Sunis Efes Royal
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه اوزدره
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه اوزدره
یک تخته 93,800,000 تومان
کودک با تخت 31,100,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Palm Wings Ephesus
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 93,800,000 تومان
کودک با تخت 31,100,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Korumar Ephesus
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 96,600,000 تومان
کودک با تخت 31,500,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Aqua Fantasy
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه کوش آداسی
یک تخته 121,700,000 تومان
کودک با تخت 35,700,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Paloma Pasha Kusadasi
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه اوزدره
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه اوزدره
یک تخته 130,100,000 تومان
کودک با تخت 37,100,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Club Marvy
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه اوزدره
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه اوزدره
یک تخته 177,100,000 تومان
کودک با تخت 44,900,000 تومان
کودک بدون تخت 17,000,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000

اطـــلاعــــات مســـیر سفـــر

شـــروع ســـفر:1403-05-03
مدت اقـــامت: 6 شب و 7 روز
پرواز رفت و برگشت ایران ایرتور
مبـــدا: تهران
ایرلاین: پرواز رفت و برگشت ایران ایرتور
مقصد : کوش آداسی
پـــایـان ســـفر:1403-05-10
documents
مـــدارک
description
توضــیـحات
services
خدمــــات

✅گذرنامه با 7 ماه اعتبار

تور کوش آداسی با پرواز ایران ایرتور مرداد 1403

*************************************************

هزینه سفر برای نوزاد: 1.990.000 تومان

*************************************************

✅ پرداخت حداقل 50% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی است.
✅ بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
✅ مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
✅ امکان خرید اقساط بدون پیش پرداخت

✅ اقساط از 3 ماه تا 10 ماه ( ماهیانه 5% ) کارمزد هر چک میباشد

✅ فقط با چک صیاد بنفش قابل انجام است

✅ پر کردن فرم اعتبار سنجی چک

✅ استعلام وضعیت سفید چک

✅ شرایط اقساط برای تورهای با مبلغ بالای 50 میلیون تومان انجام میپذیرد

✅ چک ضمانت به مبلغ کل اقساط

✅تاریخ اولین چک ، یک ماه پس از عقد قرارداد میباشد

✅ بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی

✅ پشتیبانی 24 ساعته طی سفر

تـــورهـــای مشـــابـــه

نـــظرات کاربـــران

نظرات خود را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده است