هتـــلـــــهـای تور دبی 3 شب و 4 روز ویژه تیر و مرداد ماه(پرواز امارات)

Hotel Kings Park
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 19,390,000 تومان
کودک با تخت 18,490,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Mayfair Dubai
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 19,150,000 تومان
کودک با تخت 15,650,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Le Paradise Palace Dubai
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 17,975,000 تومان
کودک با تخت 15,300,000 تومان
کودک بدون تخت 13,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Sadaf Dubai
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 22,175,000 تومان
کودک با تخت 18,890,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Grand Central
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 24,950,000 تومان
کودک با تخت 19,400,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Lavender Deira
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 25,950,000 تومان
کودک با تخت 19,900,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel The Bristol Dubai
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 25,950,000 تومان
کودک با تخت 19,900,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Carlton Palace Dubai
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 26,740,000 تومان
کودک با تخت 20,400,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Al Khoory Sky Garden
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 27,250,000 تومان
کودک با تخت 20,670,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Coral Dubai Deira
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 27,765,000 تومان
کودک با تخت 21,180,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Asiana
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 28,000,000 تومان
کودک با تخت 20,900,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel City Seasons Dubai
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 28,270,000 تومان
کودک با تخت 21,180,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Tower Plaza Dubai
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
یک تخته 30,310,000 تومان
کودک با تخت 22,200,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Rose Rayhaan By Rotana Dubai
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
یک تخته 30,310,000 تومان
کودک با تخت 22,200,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Grand Millennium Dubai
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
یک تخته 31,050,000 تومان
کودک با تخت 22,450,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Khalidia Palace Dubai
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 31,050,000 تومان
کودک با تخت 22,450,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Gevora Dubai
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
یک تخته 32,100,000 تومان
کودک با تخت 22,950,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Canal Central Dubai
BB با صبحانه منطقه بیزینس بی
BB با صبحانه منطقه بیزینس بی
یک تخته 34,650,000 تومان
کودک با تخت 23,735,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Towers Rotana
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
یک تخته 35,150,000 تومان
کودک با تخت 24,500,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Hyatt Regency Dubai
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 35,150,000 تومان
کودک با تخت 24,500,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Crowne Plaza Dubai Deira
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 26,430,000 تومان
کودک با تخت 25,000,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Paramount Dubai
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
یک تخته 36,690,000 تومان
کودک با تخت 25,500,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Hyatt Centric Jumeirah Dubai
BB با صبحانه منطقه جمیرا
BB با صبحانه منطقه جمیرا
یک تخته 39,240,000 تومان
کودک با تخت 26,550,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Aloft Dubai Creek
BB با صبحانه منطقه دیره
BB با صبحانه منطقه دیره
یک تخته 39,750,000 تومان
کودک با تخت 26,790,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Hilton Dubai Al Habtoor City
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
یک تخته 40,000,000 تومان
کودک با تخت 26,540,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Sofitel Jumeirah Beach Dubai
BB با صبحانه منطقه جمیرا
BB با صبحانه منطقه جمیرا
یک تخته 48,420,000 تومان
کودک با تخت 31,100,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Grand Hyatt Dubai
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
یک تخته 49,450,000 تومان
کودک با تخت 31,650,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Jw Marriott Marquis Dubai
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
BB با صبحانه منطقه شیخ زائد
یک تخته 50,710,000 تومان
کودک با تخت 32,400,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Amwaj Rotana, Jumeirah Beach
BB با صبحانه منطقه جمیرا
BB با صبحانه منطقه جمیرا
یک تخته 55,050,000 تومان
کودک با تخت 34,440,000 تومان
کودک بدون تخت 16,790,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000

اطـــلاعــــات مســـیر سفـــر

شـــروع ســـفر:1403-04-28
مدت اقـــامت: 3 شب و 4 روز
پرواز رفت و برگشت امارات
مبـــدا: تهران
ایرلاین: پرواز رفت و برگشت امارات
مقصد : دبی
پرواز رفت و برگشت امارات
مبـــدا: دبی
ایرلاین: پرواز رفت و برگشت امارات
مقصد : تهران
پـــایـان ســـفر:1403-04-31
documents
مـــدارک
description
توضــیـحات
services
خدمــــات

✅پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

تور دبی 3 شب و 4 روز ویژه تیر و مرداد ماه(پرواز امارات)

***************************

هزینه نوزاد : 3.990.000 تومان میباشد.

***************************

✅پرداخت حداقل 40% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی است .
✅بیمه افراد بالای 60 سال الزامی است و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه گردیده و پرداخت آن به عهده مسافر می باشد .

✅ بلیط رفت و برگشت با هواپیمای امارات
✅ 3 شب اقامت
✅ ترانسفر فرودگاهی
✅ راهنمای فارسی و بیمه مسافرتی

تـــورهـــای مشـــابـــه

نـــظرات کاربـــران

نظرات خود را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده است