۰۲۱-۴۴۰۰۰۰۰۰ مشاوره رایگان

درباره ما

تور آنتالیا بهمن 1402

lara Palace

با صبحانه
منطقه لارا
دو تخته 9,990,000 تومان
یک تخته 12,690,000 تومان
کودک با تخت 8,990,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

lara Palace

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 11,790,000 تومان
یک تخته 15,490,000 تومان
کودک با تخت 9,290,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

belkon Club

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 12,190,000 تومان
یک تخته 17,590,000 تومان
کودک با تخت 8,390,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

cender

با صبحانه و نهار و شام
منطقه : لارا
دو تخته 13,690,000 تومان
یک تخته 17,990,000 تومان
کودک با تخت 8,890,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

grand Park Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : لارا
دو تخته 15,190,000 تومان
یک تخته 0 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

grand Park Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : لارا
دو تخته 15,490,000 تومان
یک تخته 21,090,000 تومان
کودک با تخت 9,590,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

sensitive Premium

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 15,490,000 تومان
یک تخته 20,200,000 تومان
کودک با تخت 10,090,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

megasaray westbeach antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 16,490,000 تومان
یک تخته 22,500,000 تومان
کودک با تخت 9,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

fame Residence Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 16,990,000 تومان
یک تخته 23,190,000 تومان
کودک با تخت 10,390,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

limak Limra Hotel and Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کمر
دو تخته 17,290,000 تومان
یک تخته 23,690,000 تومان
کودک با تخت 10,490,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

orange county belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 17,690,000 تومان
یک تخته 25,590,000 تومان
کودک با تخت 10,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

sealife Family Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کنیالتی
دو تخته 18,090,000 تومان
یک تخته 25,290,000 تومان
کودک با تخت 10,900,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

porto Bello Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کنیالتی
دو تخته 18,690,000 تومان
یک تخته 26,290,000 تومان
کودک با تخت 11,090,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

aska Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : لارا
دو تخته 18,990,000 تومان
یک تخته 25,390,000 تومان
کودک با تخت 11,490,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

Titanic Deluxe Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کندو
دو تخته 19,390,000 تومان
یک تخته 27,190,000 تومان
کودک با تخت 10,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

spice Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 19,690,000 تومان
یک تخته 27,190,000 تومان
کودک با تخت 11,090,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

sherwood ex lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کندو
دو تخته 19,790,000 تومان
یک تخته 27,690,000 تومان
کودک با تخت 10,890,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

mirage park resort antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کمر
دو تخته 20,890,000 تومان
یک تخته 28,690,000 تومان
کودک با تخت 11,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

crystal Deluxe Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کمر
دو تخته 21,190,000 تومان
یک تخته 29,390,000 تومان
کودک با تخت 11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

royal Wings Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کندو
دو تخته 21,190,000 تومان
یک تخته 28,190,000 تومان
کودک با تخت 11,590,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

granada Luxury Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 21,690,000 تومان
یک تخته 30,290,000 تومان
کودک با تخت 12,290,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

asteria Kremlin Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کندو
دو تخته 22,190,000 تومان
یک تخته 31,600,000 تومان
کودک با تخت 11,690,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

limak Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کندو
دو تخته 22,490,000 تومان
یک تخته 31,590,000 تومان
کودک با تخت 12,490,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

adalya Elite Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : لارا
دو تخته 22,490,000 تومان
یک تخته 31,090,000 تومان
کودک با تخت 12,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

trendy lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 22,490,000 تومان
یک تخته 31,090,000 تومان
کودک با تخت 12,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

bellis Deluxe Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 22,790,000 تومان
یک تخته 38,990,000 تومان
کودک با تخت 11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

delphin Imperial Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کندو
دو تخته 22,990,000 تومان
یک تخته 32,590,000 تومان
کودک با تخت 14,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

titanic Deluxe Golf Belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 23,990,000 تومان
یک تخته 34,390,000 تومان
کودک با تخت 12,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

sueno Golf Belek Antalya

با صبحانه
دو تخته 25,190,000 تومان
یک تخته 35,390,000 تومان
کودک با تخت 13,690,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

swandor Topkapi Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 26,390,000 تومان
یک تخته 40,590,000 تومان
کودک با تخت 13,990,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

nirvana cosmopolitan antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کندو
دو تخته 27,390,000 تومان
یک تخته 39,990,000 تومان
کودک با تخت 13,490,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

royal Seginus Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کندو
دو تخته 29,190,000 تومان
یک تخته 42,690,000 تومان
کودک با تخت 14,490,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

selectum Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 29,290,000 تومان
یک تخته 42,690,000 تومان
کودک با تخت 14,490,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

susesi Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 30,290,000 تومان
یک تخته 44,090,000 تومان
کودک با تخت 15,100,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

sueno Deluxe Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 30,990,000 تومان
یک تخته 44,490,000 تومان
کودک با تخت 15,490,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

titanic Mardan

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : کندو
دو تخته 31,590,000 تومان
یک تخته 45,700,000 تومان
کودک با تخت 15,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

kaya Palazzo Golf Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 34,290,000 تومان
یک تخته 49,690,000 تومان
کودک با تخت 16,500,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

calista Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 41,690,000 تومان
یک تخته 62,190,000 تومان
کودک با تخت 18,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

rixos Premium Belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 42,990,000 تومان
یک تخته 64,290,000 تومان
کودک با تخت 19,290,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

regnum Carya Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 52,490,000 تومان
یک تخته 79,000,000 تومان
کودک با تخت 22,790,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

maxx Royal Belek Golf Resortk Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه : بلک
دو تخته 56,990,000 تومان
یک تخته 86,190,000 تومان
کودک با تخت 24,190,000 تومان
کودک بدون تخت 8,490,000 تومان

مسیر سفر

شروع سفر:‌
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی بار مجاز: 20 کیلو
مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا بار مجاز: 20 کیلو
پایان سفر:

مدارک و خدمات

تورهای مشابه

سوالات متداول

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به تور آنتالیا بهمن 1402

0 دیدگاه ثبت شده

جستجوی تور
منوی سایت