021-91005242 مشاوره رایگان

تور آنتالیا نوروز 1402

هتل lara Palace Antalya

با صبحانه و نهار
منطقه لارا
دو تخته 19,790,000 تومان
یک تخته 23,090,000 تومان
کودک با تخت 17,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

belkon Club

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 22,490,000 تومان
یک تخته 27,190,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

cender

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 23,990,000 تومان
یک تخته 29,690,000 تومان
کودک با تخت 18,190,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل viking Star Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 24,890,000 تومان
یک تخته 30,990,000 تومان
کودک با تخت 19,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل nazar Beach Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 25,390,000 تومان
یک تخته 31,690,000 تومان
کودک با تخت 19,190,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل imperial turkiz antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 26,490,000 تومان
یک تخته 33,690,000 تومان
کودک با تخت 19,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل ramada Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 28,290,000 تومان
یک تخته 36,490,000 تومان
کودک با تخت 20,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

grand Park Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 28,300,000 تومان
یک تخته 36,890,000 تومان
کودک با تخت 20,200,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل megasaray westbeach antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 28,890,000 تومان
یک تخته 37,790,000 تومان
کودک با تخت 20,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل limak Limra Hotel and Resort Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 29,590,000 تومان
یک تخته 38,690,000 تومان
کودک با تخت 20,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل sherwood suites resort ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 29,790,000 تومان
یک تخته 38,900,000 تومان
کودک با تخت 20,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل sherwood Dreams Belek Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 30,390,000 تومان
یک تخته 40,290,000 تومان
کودک با تخت 20,890,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل mirage park resort antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 30,990,000 تومان
یک تخته 41,090,000 تومان
کودک با تخت 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل akka antedon antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 30,990,000 تومان
یک تخته 41,090,000 تومان
کودک با تخت 20,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل crystal Deluxe Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 32,690,000 تومان
یک تخته 44,090,000 تومان
کودک با تخت 21,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل bellis Deluxe Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 33,290,000 تومان
یک تخته 44,990,000 تومان
کودک با تخت 21,790,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل spice Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 33,590,000 تومان
یک تخته 45,490,000 تومان
کودک با تخت 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل aska Lara Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 33,790,000 تومان
یک تخته 45,690,000 تومان
کودک با تخت 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل club Sera Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 34,790,000 تومان
یک تخته 47,890,000 تومان
کودک با تخت 22,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل sherwood ex lara antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 34,990,000 تومان
یک تخته 47,890,000 تومان
کودک با تخت 22,290,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل sueno Golf Belek Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 35,290,000 تومان
یک تخته 48,190,000 تومان
کودک با تخت 22,290,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل asteria Kremlin Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 35,490,000 تومان
یک تخته 48,590,000 تومان
کودک با تخت 22,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل titanic Beach Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 35,890,000 تومان
یک تخته 49,290,000 تومان
کودک با تخت 22,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل limak Lara Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 35,890,000 تومان
یک تخته 49,290,000 تومان
کودک با تخت 22,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل adalya Elite Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 35,890,000 تومان
یک تخته 49,290,000 تومان
کودک با تخت 22,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل alva donna exclusive antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 35,890,000 تومان
یک تخته 49,690,000 تومان
کودک با تخت 22,790,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل royal Wings Lara Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 36,390,000 تومان
یک تخته 49,790,000 تومان
کودک با تخت 22,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل xanadu Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 36,390,000 تومان
یک تخته 50,190,000 تومان
کودک با تخت 22,790,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل rixos Premium Tekirova Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 36,390,000 تومان
یک تخته 50,190,000 تومان
کودک با تخت 22,790,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل swandor Topkapi Palace Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 36,490,000 تومان
یک تخته 50,890,000 تومان
کودک با تخت 22,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل rixos Sungate Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 36,690,000 تومان
یک تخته 50,690,000 تومان
کودک با تخت 22,890,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل ic Green Palace Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 36,690,000 تومان
یک تخته 50,890,000 تومان
کودک با تخت 22,900,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل rixos Beldibi Kemer Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 36,890,000 تومان
یک تخته 51,490,000 تومان
کودک با تخت 23,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل granada Luxury Belek Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 37,990,000 تومان
یک تخته 52,690,000 تومان
کودک با تخت 23,190,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل rixos Downtown Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 37,990,000 تومان
یک تخته 52,890,000 تومان
کودک با تخت 23,290,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل titanic Deluxe Golf Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 38,790,000 تومان
یک تخته 54,290,000 تومان
کودک با تخت 23,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل sueno Deluxe Belek Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 38,990,000 تومان
یک تخته 54,690,000 تومان
کودک با تخت 23,690,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل nirvana cosmopolitan antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 39,490,000 تومان
یک تخته 55,390,000 تومان
کودک با تخت 23,790,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل calista Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 56,990,000 تومان
یک تخته 85,490,000 تومان
کودک با تخت 28,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل rixos Premium Belek Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 57,990,000 تومان
یک تخته 87,090,000 تومان
کودک با تخت 28,690,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل regnum Carya Antalya ویژه

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 75,990,000 تومان
یک تخته 117,690,000 تومان
کودک با تخت 34,690,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

هتل maxx Royal Belek Golf Resortk Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 84,990,000 تومان
یک تخته 132,990,000 تومان
کودک با تخت 37,690,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

مسیر سفر

شروع سفر:‌
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی بار مجاز: 30 کیلو
مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا بار مجاز: 30 کیلو
پایان سفر:

مدارک و خدمات

تورهای مشابه

سوالات متداول

  • تور آنتالیا اکثرا بهترین تور و محبوب ترین تور در بین مسافران و گردشگران ایرانی محسوب میشود و به این علت آنتالیا تعداد شب های زیادی در خود جای داده است با حداقل 6 شب و 7 روز میباشد.

  • هتل های ALL همراه صبحانه ناهار و شام و نوشیدنی تا ساعت 12 هستند ولی هتل های U.ALL شامل صبحانه ، ناهار ، شام میباشند و نوشیدنی تا ساعت 2 بامداد است.

  • بهترین زمان سفر به آنتالیا ماه آوریل است، البته ماه‌های آوریل تا دسامبر فصل شلوغ گردشگری در این شهر است. ماه‌های ژانویه تا مارس چندان برای سفر مناسب نیستند زیرا هوا سرد و اغلب تفریحات تعطیل هستند.

  • در سفر به آنتالیا حتما غذاهای ترکی از جمله اسکندرکباب، بورک و باقلوا را تست کنید.

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 8 امتیاز دهنده به تور آنتالیا نوروز 1402

0 دیدگاه ثبت شده

جستجوی تور
تاریخ رفت
منوی سایت