دوتخته


11,560,000

یک تخته


12,390,000

کودک با تخت


10,400,000

توضیحات


دوتخته

11,560,000

یک تخته

12,390,000

کودک با تخت

10,400,000

توضیحاتدوتخته


14,390,000

یک تخته


19,840,000

کودک با تخت


11,890,000

توضیحات


دوتخته

14,390,000

یک تخته

19,840,000

کودک با تخت

11,890,000

توضیحاتدوتخته


17,030,000

یک تخته


20,600,000

کودک با تخت


12,040,000

توضیحات


دوتخته

17,030,000

یک تخته

20,600,000

کودک با تخت

12,040,000

توضیحاتدوتخته


17,360,000

یک تخته


21,080,000

کودک با تخت


12,140,000

توضیحات


دوتخته

17,360,000

یک تخته

21,080,000

کودک با تخت

12,140,000

توضیحاتدوتخته


17,990,000

یک تخته


23,570,000

کودک با تخت


12,640,000

توضیحات


دوتخته

17,990,000

یک تخته

23,570,000

کودک با تخت

12,640,000

توضیحاتدوتخته


19,390,000

یک تخته


27,990,000

کودک با تخت


8,990,000

توضیحات


دوتخته

19,390,000

یک تخته

27,990,000

کودک با تخت

8,990,000

توضیحاتدوتخته


22,320,000

یک تخته


28,530,000

کودک با تخت


0

توضیحات


دوتخته

22,320,000

یک تخته

28,530,000

کودک با تخت

0

توضیحاتدوتخته


24,390,000

یک تخته


37,990,000

کودک با تخت


10,990,000

توضیحات


دوتخته

24,390,000

یک تخته

37,990,000

کودک با تخت

10,990,000

توضیحاتدوتخته


24,390,000

یک تخته


31,640,000

کودک با تخت


0

توضیحات


دوتخته

24,390,000

یک تخته

31,640,000

کودک با تخت

0

توضیحاتدوتخته


26,050,000

یک تخته


34,120,000

کودک با تخت


14,750,000

توضیحات


دوتخته

26,050,000

یک تخته

34,120,000

کودک با تخت

14,750,000

توضیحاتدوتخته


26,670,000

یک تخته


35,060,000

کودک با تخت


14,940,000

توضیحات


دوتخته

26,670,000

یک تخته

35,060,000

کودک با تخت

14,940,000

توضیحاتدوتخته


28,320,000

یک تخته


37,530,000

کودک با تخت


15,430,000

توضیحات


دوتخته

28,320,000

یک تخته

37,530,000

کودک با تخت

15,430,000

توضیحاتدوتخته


30,300,000

یک تخته


44,990,000

کودک با تخت


16,920,000

توضیحات


دوتخته

30,300,000

یک تخته

44,990,000

کودک با تخت

16,920,000

توضیحاتدوتخته


30,600,000

یک تخته


40,950,000

کودک با تخت


0

توضیحات


دوتخته

30,600,000

یک تخته

40,950,000

کودک با تخت

0

توضیحاتدوتخته


30,810,000

یک تخته


41,270,000

کودک با تخت


16,180,000

توضیحات


دوتخته

30,810,000

یک تخته

41,270,000

کودک با تخت

16,180,000

توضیحاتدوتخته


31,880,000

یک تخته


42,870,000

کودک با تخت


16,500,000

توضیحات


دوتخته

31,880,000

یک تخته

42,870,000

کودک با تخت

16,500,000

توضیحاتدوتخته


32,800,000

یک تخته


47,160,000

کودک با تخت


17,360,000

توضیحات


دوتخته

32,800,000

یک تخته

47,160,000

کودک با تخت

17,360,000

توضیحاتدوتخته


35,780,000

یک تخته


48,720,000

کودک با تخت


17,670,000

توضیحات


دوتخته

35,780,000

یک تخته

48,720,000

کودک با تخت

17,670,000

توضیحاتدوتخته


37,030,000

یک تخته


50,590,000

کودک با تخت


18,040,000

توضیحات


دوتخته

37,030,000

یک تخته

50,590,000

کودک با تخت

18,040,000

توضیحاتدوتخته


38,220,000

یک تخته


52,380,000

کودک با تخت


18,400,000

توضیحات


دوتخته

38,220,000

یک تخته

52,380,000

کودک با تخت

18,400,000

توضیحاتدوتخته


39,100,000

یک تخته


57,100,000

کودک با تخت


19,340,000

توضیحات


دوتخته

39,100,000

یک تخته

57,100,000

کودک با تخت

19,340,000

توضیحاتدوتخته


40,540,000

یک تخته


55,860,000

کودک با تخت


19,100,000

توضیحات


دوتخته

40,540,000

یک تخته

55,860,000

کودک با تخت

19,100,000

توضیحاتدوتخته


42,200,000

یک تخته


58,340,000

کودک با تخت


19,590,000

توضیحات


دوتخته

42,200,000

یک تخته

58,340,000

کودک با تخت

19,590,000

توضیحاتدوتخته


43,400,000

یک تخته


60,210,000

کودک با تخت


19,970,000

توضیحات


دوتخته

43,400,000

یک تخته

60,210,000

کودک با تخت

19,970,000

توضیحاتدوتخته


43,650,000

یک تخته


60,520,000

کودک با تخت


20,030,000

توضیحات


دوتخته

43,650,000

یک تخته

60,520,000

کودک با تخت

20,030,000

توضیحاتدوتخته


47,370,000

یک تخته


66,110,000

کودک با تخت


21,150,000

توضیحات


دوتخته

47,370,000

یک تخته

66,110,000

کودک با تخت

21,150,000

توضیحاتدوتخته


49,100,000

یک تخته


72,630,000

کودک با تخت


22,450,000

توضیحات


دوتخته

49,100,000

یک تخته

72,630,000

کودک با تخت

22,450,000

توضیحاتدوتخته


49,400,000

یک تخته


73,560,000

کودک با تخت


22,640,000

توضیحات


دوتخته

49,400,000

یک تخته

73,560,000

کودک با تخت

22,640,000

توضیحاتدوتخته


50,270,000

یک تخته


70,450,000

کودک با تخت


22,010,000

توضیحات


دوتخته

50,270,000

یک تخته

70,450,000

کودک با تخت

22,010,000

توضیحاتدوتخته


50,270,000

یک تخته


70,450,000

کودک با تخت


22,010,000

توضیحات


دوتخته

50,270,000

یک تخته

70,450,000

کودک با تخت

22,010,000

توضیحاتدوتخته


51,510,000

یک تخته


72,320,000

کودک با تخت


22,390,000

توضیحات


دوتخته

51,510,000

یک تخته

72,320,000

کودک با تخت

22,390,000

توضیحاتدوتخته


51,510,000

یک تخته


72,320,000

کودک با تخت


22,390,000

توضیحات


دوتخته

51,510,000

یک تخته

72,320,000

کودک با تخت

22,390,000

توضیحاتدوتخته


51,510,000

یک تخته


72,320,000

کودک با تخت


22,390,000

توضیحات


دوتخته

51,510,000

یک تخته

72,320,000

کودک با تخت

22,390,000

توضیحاتدوتخته


52,870,000

یک تخته


74,350,000

کودک با تخت


22,790,000

توضیحات


دوتخته

52,870,000

یک تخته

74,350,000

کودک با تخت

22,790,000

توضیحاتدوتخته


53,170,000

یک تخته


74,800,000

کودک با تخت


0

توضیحات


دوتخته

53,170,000

یک تخته

74,800,000

کودک با تخت

0

توضیحاتدوتخته


53,580,000

یک تخته


75,420,000

کودک با تخت


23,010,000

توضیحات


دوتخته

53,580,000

یک تخته

75,420,000

کودک با تخت

23,010,000

توضیحاتدوتخته


53,660,000

یک تخته


75,540,000

کودک با تخت


23,030,000

توضیحات


دوتخته

53,660,000

یک تخته

75,540,000

کودک با تخت

23,030,000

توضیحاتدوتخته


88,770,000

یک تخته


128,210,000

کودک با تخت


33,570,000

توضیحات


دوتخته

88,770,000

یک تخته

128,210,000

کودک با تخت

33,570,000

توضیحاتدوتخته


94,980,000

یک تخته


137,520,000

کودک با تخت


35,430,000

توضیحات


دوتخته

94,980,000

یک تخته

137,520,000

کودک با تخت

35,430,000

توضیحاتدوتخته


103,260,000

یک تخته


149,940,000

کودک با تخت


37,910,000

توضیحات


دوتخته

103,260,000

یک تخته

149,940,000

کودک با تخت

37,910,000

توضیحاتدوتخته


144,660,000

یک تخته


212,040,000

کودک با تخت


50,330,000

توضیحات


دوتخته

144,660,000

یک تخته

212,040,000

کودک با تخت

50,330,000

توضیحاتاطلاعات تور

شروع قیمت از:

11,560,000 تومان

نام ایرلاین:

تیلویند

تاریخ شروع تور:

1401/04/16

مدت اقامت:

6 شب

ساعت پرواز

رفت: 03:15  برگشت: 20:45

مدارک و خدمات

مدارک لازم

پاسپورت با 7 ماه اعتبار

تست منفی کرونا

خدمات‌آژانس

بلیط رفت و برگشت


6 شب و 7 روز اقامت در هتل


ترانسفر رفت وبرگشت


بیمه


راهنما

توضیحات

بهترین زمان سفر به آنتالیا در تابستان ١٤٠١ با پرواز های ترک


لذت سفر در تابستان ١٤٠١  به آنتالیا با هتل های 5 ستاره all  و uall با پرواز مستقیم تلویند  بدون نیاز به تست پی سی ار و فقط با زدن واکسن کرونا .

آژانس پرنده مهاجر قرن مجری تور آنتالیا با بهترین قیمت و چارتر سالیانه پرواز تیلونید همانگونه که خودتان هم به خوبی میدانید ، آنتالیا یک شهر ساحلی زیبا در کشور ترکیه می باشد که همجواری آنتالیا با دریای مدیترانه و وجود مناظر طبیعی بکرش، این مقصد جذاب را به شهری شگفت انگیز برای علاقه مندان به طبیعت بدل کرده است. هر ساله با شروع فصل گرم تابستان و گرم شدن هوا میلیون ها گردشگر ایرانی برای دیدن این همه زیبایی تور آنتالیا تابستان ١٤٠١  را انتخاب می کنند. با انتخاب آنتالیا به عنوان مقصد سفر در ایام تابستان ١٤٠١ قطعاً سفری سرشار از لذت و خاطره های به یادماندنی را تجربه خواهید کرد .

 

قطعا میدانید که تور آنتالیا یکی از پرطرفدارترین و یکی از شلوغ ترین تور های خارجی بین مسافران در فصل تابستان است ، زیرا به علت آب وهوای مناسب این فصل در ماه های تیر ، مرداد، شهریور از جمله تور آنتالیا تیر ١٤٠١ پرنده مهاجر دارای مسافران زیادی در این ماه در خود جای داده است ، ولی نمتوان چشم پوشید از تور آنتالیا مرداد ١٤٠١ به این خاطر که پرواز های ترک در این ماه زیاد رفت وآمد میکنند و مسافران عزیز پرنده ی مهاجر به راحتی میتوان در این ماه با پرواز های ترک به آنتالیا سفر کنند؛ حال به بهترین ماه در فصل تابستان میرسیم که تور آنتالیا شهریور ١٤٠١ به علت آب وهوای بسیار عالی و خنک و دل نشینی که دارد میتواند مسافران زیاد به مقصد خود جذب کند و خاطرات جذاب و دل نشینی را به خاطر بسپارد. و وجود مراکز تفریحی و جاذبه های گردشگری بسیاری در این فصل مسافران زیادی را در این شهر جای داده است ؛ و دلیل دیگر به علت عدم نیاز به ویزا برای ورود به خاک ترکیه است.

 

 


تور آنتالیا تابستان ١٤٠١ با توجه به وجود ویروس کووید 19 یا کووید-19 به چه شکل است و با چه شرایطی برگزار میشود


با توجه به تعداد نفراتی که واکسن ویروس کرونا را دریافت کرده اند کشور ترکیه تنها مقصد خارجی است که میزبان گردشگران و مسافران از سراسر دنیا البته با رعایت پرتوکل های بهداشتی است، در همین راستا امسال بیشتر افراد برای گذراندن تعطیلات عید می توانند شهر ساحلی و جذاب آنتالیا را برای سفر برگزینند و این مقصد جزو مقاصد پرطرفدار گردشگران تور آنتالیا  ،  تور آنتالیا تابستان ١٤٠١ میباشد . با اینکه در تعطیلات تابستان 1401 آب و هوای آنتالیا هنوز کمی گرم تر از بقیه سال میباشد است و برای لذت بردن از ساحل و تفریحات آبی هنوز کمی زود می باشد، اما تورهای این مقصد با برگزاری مراسم نو، جشن های ویژه و کنسرت ها به قدر کافی برای شما مسافران جذاب و خاطره انگیز خواهد شد .
همچنین در خصوص بلیط های رفت و برگشت این مقصد لازم است بدانید که پروازهای شهر آنتالیا یک هفته ای می باشند، یعنی شما هر روزی که پرواز رفت رو تهیه مینمائید ، پرواز برگشتتان در هفته بعد یک روز قبل تر میباشد یعنی پروازهایی که پنجشنبه به آنتالیا میروند چهارشنبه هفته بعدی بر می گردند. بنابراین تور آنتالیا تابستان ١٤٠١  فقط مدت اقامت 7 روزه دارند و نه بیشتر، نه کمتر! این موضوع را حتما قبل از خرید تور آنتالیا تابستان ١٤٠١ مدنظر داشته باشید.

 

راههای خرید تور آنتالیا 1401 چگونه میباشند و از چه طرقی میتوان این تور را تهیه نمود ؟


به اطلاع شما هموطنان عزیز میرسانیم که سفر به آنتالیا برایتان در صورت ایرانی بودن خط هواپیمائی شما برایتان ارزانتر خواهد بود اما باید به این موضوع توجه نمائید که شما با پرواز ایرانی نمیتوانید مستقیما در شهر آنتالیا از هواپیما پیاده شوید زیرا پروازهای ایرانی در فرودگاههای شهرهای اطراف آنتالیا فرود آمده و از آنجا شما میبایست با استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی زمینی به شهر آنتالیا بروید اما اگر کمی بیشتر هزینه کنید و پرواز ترک را خریداری نمائید زودتر به مقصد خواهید رسید . خوب قضیه از این قرار است که پروازهای ایرانی که به سمت شهر آنتالیا حرکت میکنند در خود فرودگاه آنتالیا مسافران را پیاده نمی کند، چرا که هر کدام از ایرلاین های داخلی به یکی از شهرهای اطراف آنتالیا می روند که حدود 3 الی 4 ساعت با ماشین تا خود آنتالیا فاصله دارند.

 

 

مثلا اگر شما با پرواز ایران ایر و ماهان به آنتالیا بروید به شهر اسپارتا می روید و با ترانسفر زمینی حدود 4 ساعت تا آنتالیا و هتل محل اقامت تان فاصله خواهید داشت. اگر هم با پرواز قشم ایر به آنتالیا بروید به دنیزلی میرسید و با ترانسفر زمینی حدود 3.5 ساعت تا آنتالیا و هتل محل اقامتتان فاصله دارید و البته توجه داشته باشید که ترانسفر زمینی به عهده برگزار کننده تور شما مسافران عزیز است.
بنابراین در کل حرکت پروازهای ایرانی با ساعت پرواز و همچنین معطلی هایی که دارد شما حدود ساعت 3 صبح به دنیزلی یا اسپارتا خواهید رسید و بعد از 4 ساعت حدودا ساعت 7 صبح به هتل خود در آنتالیا می رسید. اما با این توصیفات اگر ترانسفر زمینی و معطلی شب تا صبح برای شما آزار دهنده است، می توانید پروازهای ترک را انتخاب کنید که حرکت شان معمولا صبح زود بوده و شما قبل از ظهر مستقیم به فرودگاه بین المللی آنتالیا میرسید و با ترانسفری کوتاه به هتل تان خواهید رسید که البته این راحتی کمی هزینه شما را بالا می برد و اینکه پروازهای ترک تقریبا 30 درصد از پروازهای ایرانی گران تر هستند.

 

بهترین هتل های ALL و UALL در تور آنتالیا تابستان ١٤٠١ کدام اند ؟

معمولا بهترین هتل های آنتالیا  MAXX ROYAL و هتل زیبای REGNUM میباشد که دارای خدماتی عالی و جذاب برای مسافر های خود میباشد و البته در تابستان قیمت هر شب اقامت برای یک اتاق چیزی حدود 450 یورو میباشد


خرید قسطی تور آنتالیا تابستان ١٤٠١ از آژانس پرنده مهاجر

شرایط اقساطی تور آنتالیا تابستان ١٤٠١ شامل موارد:
1.  اقساط تا 60% مبلغ کل قرار داد
2. تعدا چک بین 1 الی 4 تا چک (فقط چک صیاد بنفش تهران)
3. خرید بالای 20 میلیون تومان  
نکته : مبلغ 5% سود برای هر چک محاسبه میگردد.


تفاوت پرواز های ایرانی و پرواز های ترک در تور آنتالیا تابستان ١٤٠١

همیشه کشور همسایه ما ترکیه، یکی از مقاصد اصلی سفرهای ما ایرانی ها بوده است و پروازهای ایران به ترکیه (آنتالیا) هر هفته جزو پرطرفدارترین پروازهای فرودگاه های ایران در نظر گرفته می شود. با اینکه ترکیه برای ایرانی ها شرایط اخذ ویزا ندارد و به راحتی با همراه داشتن یک پاسپورت می توانید سفر خود را برای مقصد ترکیه برنامه ریزی کنید، با این وجود، ایرلاین های متعددی در ایران به وسیله آژانس های گردشگری همانند پرنده مهاجر بلیط هواپیمای این کشور را به فروش می رسانند، پرواز های ایرانی به صورت غیر مستقیم به آنتالیا پرواز میکنند  به یک شهر واسط توقف دارند و بعد از آن با راه زمینی به شهر آنتالیا سفر میکنند ولی پروازهای ترک مستقیم هستند یعنی از مبدا (تهران) به مقصد (آنتالیا) پرواز مستقیم دارند و در این بین توقفی ندارند، و به صورت مستقیم از تهران به آنتالیا و از آنتالیا به تهران سفر میکنند.


چرا برای خرید تور آنتالیا تابستان ١٤٠١ آژانس پرنده مهاجر را انتخاب کنیم ؟

آژانس پرنده مهاجر با داشتن 10 سال سابقه کاری و مجری مستقیم برگزار کننده انواع تور به مقصد ترکیه از جمله آنتالیا میباشد ، که با کمترین قیمت در تور آنتالیا تابستان 1401 برای شما مسافران عزیز تضمین کننده است.

آژانس پرنده مهاجر با پشتیبانی 24 ساعته در حین سفر از اول تا آخر سفر همراه شما دوستان عزیز میباشد.

 

 

 

نحوه خرید و رزرو تور آنتالیا تابستان ١٤٠١ به صورت آنلاین

شما علاقه مندان به رزرو یا خرید تورهای آنتالیا می توانید به سادگی و در کوتاه ترین زمان تور مسافرتی مورد نظرتان را از سامانه رزرواسیون آنلاین 24 ساعته در صفحه اصلی نامی گشت خریداری نمایند. برای خرید آفر تور آنتالیا تابستان 1401 شما دو گزینه پیش روی خواهید داشت؛ خرید تور پکیج های عالی که برنامه پیشنهادی ما برای شماست یا انتخاب پرواز + هتل که در آن شما کارگردان سفرتان به این مقصد خواهید بود.

تنها کافی است در قسمت پکیج مسافرتی سایت، تاریخ رفت و برگشت، تعداد مسافر و تعداد اتاق را انتخاب نمایید تا گزینه های مختلف با تمامی اطلاعات به شما نمایش داده شوند .

در این مرحله برای جست و جوی آسان تر امکان اعمال فیلترهای تعداد ستاره هتل، امتیاز مسافران به هتل، نوع مکان اقامتی، مبلغ، موقعیت هتل و ساعت پرواز و انتخاب ایرلاین فراهم شده است که با انتخاب هر کدام به مرحله پایانی یعنی رزرو تور مسافرتی خود هدایت می شوید.

سفر با تور تابستان آنتالیا ۱۴۰۱ در سال های اخیر یکی از جذاب ترین برنامه های سفر برای ایرانیان بوده و این مقصد جذاب بهترین انتخاب برای گذراندن تعطیلات در فصل جذاب تابستان محسوب می شود.

آژانس مسافرتی پرنده مهاجر با داشتن  سیستم رزرواسیون شبانعه روزی  امکان رزرو آنلاین تور این مقصد را در هر ساعت از شبانه روزی برای شما فراهم کرده است. کافیست زمان سفر و تعداد مسافران را مشخص کنید تا تمامی تورهای موجود به مقصد این جزیره دیدنی برای شما نمایش داده شود. در آخر در صورت بروز هر گونه سوال یا مشکل، تیم پشتیبانی آژانس مسافرتی پرنده مهاجر در هر ساعت از شبانه روز آماده پاسخگویی به شما هستند.


خرید تور لحظه آخری آنتالیا ویژه تابستان 1401

معمولا این سبک از تورها در صورتی اتفاق میافتد که بازار تور خراب باشد و مسافر کافی برای پر کردن پرواز نباشد و آژانس چارتر کنند قیمت های خود را پایین میآورد .البته  لازم به ذکر است که در فصل تابستان امکان دارد تخفیف اعمال شده بر روی تور خیلی محسوس و چشم‌گیر نباشد اما به اندازه‌ای است که بتواند هزینه کم‌تری روی دستتان بگذارد. همچنین در تابستان با این عبارت  ممکن است خیلی مواجه بشوید که تورها شهر آنتالیا آف خرده است .


مکان های توریستی و جذاب در تور آنتالیا تابستان ١٤٠١

شهر آنتلیا با داشن جذابیت های بسیار بالا دارای گردشگران زیادی از تمام دنیا میباشد شاید برایتان جالب باشد بدانید که آنتالیا، شهری که مکان‌های قدمی خود را همچنان به طور سالم حفاظت کرده و با وجود تاریخچه‌ای که قدمت آن به سال‌ها قبل برمی‌گردد و همچنین با داشتن طیف وسیعی از مجموعه‌های بزرگ از هتل‌های ساحلی که آرامش را به میهمانان خود ارائه می‌کند .آژانس پرنده مهاجر به مسافرین این مسیر پیشنهاد میکند حتما از این شهر زیبا دیدن کنند .

یکی دیگر از عوامل جذاب در آنتالیا وجود سواحل حیرت‌انگیز و جاذبه‌های تفریحی و آبی و... توانسته به عنوان یکی از شهرهای مورد علاقه ی گردشگران سراسر دنیا در تابستان معرفی شود. این شهر برای هر نوع سلیقه‌ای گزینه‌هایی برای ارائه دارد، چه شما از علاقه‌مندان به تاریخ و قدمت باشید یا که به دنبال خرید و یا استراحت و آرامش در کنار ساحل دریا هستید، این شهر تمام نیازهای شما را برطرف می‌کند.

 

 

آژانس پرنده مهاجر چه خدماتی را به خریداران تور آنتالیا تابستان 1401 خود ارائه مینماید ؟

 

به صورت خلاصه اگر بخواهیم برایتان بنویسیم ، خدمات آژانس پرنده مهاجر عبارتند از :

1 - بلیط رفت و برگشت
2 - 6 شب اقامت در هتل با خدمات غذایی با کیفیت
3 - ترانسفر فرودگاهی
4 - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( کووید-19 )
5 - تور لیدر یا راهنمای فارسی زبان

پس شما میتوانید با خیال راحت تور خود را برای مدت 6 شب و 7 روز از آژانس پرنده مهاجر خریداری کرده و خاطره ای خوش و به یاد ماندنی را برای خود و همسفرانتان رقم بزنید .


برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02144002700 تماس حاصل فرمایید. در ساعات غیر کاری با شماره ۰۹۱۲۱۲۳۴۲۸۹ آقای امیری تماس حاصل فرمایید.

تورهای مشابه

tour duration 7 شب

تور قطر جام جهانی ۲۰۲۲

  قطر ایرویز

از 1401/07/12


تا 1401/10/20


قیمت از 29,500,000 تومان

tour duration 7 شب

تور فرانسه تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/24


تا 1401/01/16


قیمت از 54,990,000 تومان

tour duration 7 شب

تور هند تابستان ١٤٠١

  آلیتالیا

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 22,000,000 تومان

tour duration 7 شب

تور بالی تابستان ١٤٠١

  قطر ایرویز

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 12,000,000 تومان

tour duration 7 شب

تور عمان تابستان ١٤٠١

  معراج

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 8,600,000 تومان

tour duration 7 شب

تور قبرس تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 7,200,000 تومان

tour duration 5 شب

تور قطر تابستان ١٤٠١

  قطر ایرویز

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 9,800,000 تومان

tour duration 4 شب

تور گرجستان تابستان ١٤٠١

  آسمان

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 5,290,000 تومان

tour duration 4 شب

تور بلژیک تابستان ۱۴۰۱

  قطر ایرویز

از 1401/03/31


تا 1401/07/03


قیمت از 8,000,000 تومان

tour duration 4 شب

تور کوالالامپور تابستان ١٤٠١

  عمان ایر

از 1401/03/31


تا 1401/07/03


قیمت از 95,000,000 تومان

tour duration 7 شب

تور لارناکا تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از تومان

tour duration 7 شب

تور پاتایا تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از تومان

tour duration 7 شب

تور بانکوک تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از تومان

tour duration 3 شب

تور باتومی تابستان ١٤٠١

  قشم ایر

از 1401/04/19


تا 1401/04/22


قیمت از 12,690,000 تومان

tour duration 6 شب

تور ازمیر تابستان ١٤٠١

  ایران ایر تور

از 1401/04/16


تا 1401/05/06


قیمت از 11,790,000 تومان

tour duration 7 شب

تور بالی سنگاپور تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 17,500,000 تومان

tour duration 7 شب

تور یونان تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/23


تا 1401/01/15


قیمت از 6,800,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مجارستان تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/24


تا 1401/01/15


قیمت از 6,600,000 تومان

tour duration 7 شب

تور اتریش تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/23


تا 1401/01/16


قیمت از 55,000,000 تومان

tour duration 7 شب

تور اسپانیا تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/24


تا 1401/01/15


قیمت از 8,900,000 تومان

tour duration 7 شب

تور انگلستان تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/07/01


تا 1400/10/07


قیمت از 8,900,000 تومان

tour duration 7 شب

تور ایتالیا تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/23


تا 1401/01/16


قیمت از 77,500,000 تومان

tour duration 7 شب

تور هلند تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/07/01


تا 1400/10/07


قیمت از 6,800,000 تومان

tour duration 7 شب

تور آلمان تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/07/01


تا 1400/10/07


قیمت از 9,100,000 تومان

tour duration 3 شب

تور ارمنستان تابستان ١٤٠١

  آرمنیا

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 9,800,000 تومان

tour duration 7 شب

تور روسیه تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/04/24


تا 1401/07/01


قیمت از 32,900,000 تومان + 100 دلار

tour duration 7 شب

تور سنت پترزبورگ تابستان ١٤٠١

  قشم ایر

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 8,990,000 تومان

tour duration 3 شب

تور تفلیس تابستان ١٤٠١

  زاگرس

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 4,640,000 تومان

tour duration 6 شب

تور دیدیم تابستان ١٤٠١

  ایران ایر

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 8,880,000 تومان

tour duration 7 شب

تور اروپا تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/23


تا 1401/01/15


قیمت از 6,800,000 تومان

tour duration 7 شب

تور سوئیس تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/10/01


تا 1400/12/29


قیمت از 8,100,000 تومان

tour duration 7 شب

تور لهستان تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/24


تا 1401/01/16


قیمت از 49,500,000 تومان

tour duration 7 شب

تور کلمبو کندی بنتوتا تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 9,600,000 تومان

tour duration 7 شب

تور چابهار تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 3,600,000 تومان

tour duration 3 شب

تور شارجه تابستان ١٤٠١

  ایران ایر تور

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 6,310,000 تومان

tour duration 7 شب

تور شانگهای تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 15,600,000 تومان

tour duration 7 شب

تور گوانجو تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/1


قیمت از 15,600,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم تابستان ١٤٠١

  معراج

از 1401/04/16


تا 1401/04/24


قیمت از 15,990,000 تومان

tour duration 7 شب

تور گوا تابستان ١٤٠١

  آلیتالیا

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 22,000,000 تومان

tour duration 3 شب

تور آنکارا تابستان ١٤٠١

  پگاسوس

از 1401/03/31


تا 1401/07/03


قیمت از 9,140,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مالزی سنگاپور تابستان ۱۴۰۱

  ترکیش

از 1401/03/31


تا 1401/07/03


قیمت از 13,600,000 تومان

tour duration 3 شب

تور مالزی تابستان ۱۴۰۱

  امارات

از 1401/03/31


تا 1401/07/02


قیمت از 10,600,000 تومان

tour duration 7 شب

تور سنگاپور تابستان ۱۴۰۱

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/02


قیمت از 37,110,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی تابستان ١٤٠١

  ایران ایر تور

از 1401/03/31


تا 1401/07/05


قیمت از 11,780,000 تومان

tour duration 7 شب

تور تایلند تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 28,900,000 تومان

tour duration 7 شب

تور پوکت تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/04/16


تا 1401/07/01


قیمت از 30,860,000 تومان

tour duration 7 شب

تور پکن تابستان ١٤٠١

  اطلس گلوبال

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 10,000,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مالدیو تابستان ١٤٠١

  فلای دبی

از 1401/04/16


تا 1401/07/01


قیمت از 26,150,000 تومان

tour duration 7 شب

تور آلانیا تابستان ١٤٠١

  قشم ایر

از 1401/03/30


تا 1401/07/02


قیمت از 12,790,000 تومان

tour duration 4 شب

تور شیراز تابستان ١٤٠١

  ترکیش

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 1,550,000 تومان

tour duration 7 شب

تور سریلانکا تابستان ١٤٠١

  فلای دبی

از 1400/10/22


تا 1400/12/22


قیمت از 32,500,000 تومان

tour duration 7 شب

تور چین تابستان ١٤٠١

  اطلس گلوبال

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 10,000,000 تومان

tour duration 6 شب

تور مارماریس 23 تیر تا 9 مرداد ماه تابستان ١٤٠١

  معراج

از 1401/04/23


تا 1401/05/09


قیمت از 20,100,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول تابستان ١٤٠١

  قشم ایر

از 1401/04/15


تا 1401/05/01


قیمت از 10,900,000 تومان

tour duration 3 شب

تور ترکیه تابستان ١٤٠١

  ایران ایر تور

از 1401/03/31


تا 1401/07/03


قیمت از 5,770,000 تومان

tour duration 3 شب

تور وان تابستان ١٤٠١

  اتوبوس

از 1401/04/18


تا 1401/05/01


قیمت از 1,550,000 تومان

tour duration 4 شب

تور دبی تابستان ١٤٠١

  قشم ایر

از 1401/03/31


تا 1401/07/04


قیمت از 11,640,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا تابستان ١٤٠١

  تیلویند

از 1401/04/16


تا 1401/04/24


قیمت از 11,560,000 تومان

tour duration 2 شب

تور کیش تابستان ١٤٠١

  تابان

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 1,800,000 تومان

tour duration شب

تور قشم تابستان ١٤٠١

  معراج

از 1400/04/21


تا 1400/07/26


قیمت از 1,830,000 تومان

 
تماس