tour duration 3 شب

تور وان 3 شب

  اتوبوس

از 1401/04/24


تا 1401/06/31


قیمت از 1,600,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان 4شب و 5روز

  اتوبوس

از 1401/04/24


تا 1401/06/31


قیمت از 1,800,000 تومان

tour duration 7 شب

تور آلانیا هتل اورنج کانتی

  فری برد

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 10,990,000 تومان

tour duration 7 شب

تور آلانیا هتل لانگ بیچ

  فری برد

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 10,990,000 تومان

tour duration 7 شب

تور آلانیا هتل حیدر پاشا

  فری برد

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 10,990,000 تومان

tour duration 7 شب

تور آلانیا هتل گلد سیتی

  فری برد

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 10,990,000 تومان

tour duration 7 شب

تور آلانیا هتل آسیا بیچ

  فری برد

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 10,990,000 تومان

tour duration 7 شب

تور آلانیا هتل مای لوم لاکچری

  فری برد

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 10,990,000 تومان

tour duration 7 شب

تور آلانیا هتل موکارناس

  فری برد

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 10,990,000 تومان

tour duration 7 شب

تور آلانیا هتل اتوپیا ورلد

  فری برد

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 10,990,000 تومان

tour duration 5 شب

تور وان 5شب و 6روز

  اتوبوس

از 1401/04/24


تا 1401/06/31


قیمت از 2,000,000 تومان

tour duration شب

هتل The Marmara Bodrum بدروم

 

از


تا


قیمت از تومان

tour duration 7 شب

تور آلانیا هتل ۵ستاره

  فری برد

از 1400/05/02


تا 1400/07/26


قیمت از 6,700,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنکارا 3 شب پاییز 1401

  ماهان

از 1401/07/20


تا 1401/08/01


قیمت از 11,390,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از تبریز

  ایران ایر تور

از 1400/12/07


تا 1400/12/23


قیمت از 3,990,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی 7روزه (پرواز ایران ایر تور)

  ایران ایر تور

از 1401/07/14


تا 1401/08/12


قیمت از 10,270,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از مشهد 3 شب و 4 روز

  قشم ایر

از 1400/12/08


تا 1400/12/25


قیمت از 4,880,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم ویژه مهر ماه 1401 (پرواز مستقیم)

  قشم ایر

از 1401/07/06


تا 1401/07/19


قیمت از 12,170,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا ویژه 16 مهر (پرواز ترک تیلویند)

  تیلویند

از 1401/07/16


تا 1401/07/22


قیمت از 11,050,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول 7 شب و8 روز از شیراز

  ترکیش

از 1401/06/17


تا 1401/07/08


قیمت از 12,330,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول 3 شب و 4 روز مهر ماه 1401

  قشم ایر

از 1401/07/14


تا 1401/07/30


قیمت از 7,110,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنکارا 7 شب پاییز 1401

  ماهان

از 1401/07/20


تا 1401/08/01


قیمت از 13,260,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی 7روزه با پرواز قشم ایر

  قشم ایر

از 1401/07/


تا 1401/08/05


قیمت از 9,340,000 تومان

tour duration شب

هتل holiday resort بدروم

  قشم ایر

از


تا


قیمت از تومان

tour duration 4 شب

تور استانبول 4 شب و 5 روز مهر ماه 1401

  قشم ایر

از 1401/07/14


تا 1401/07/30


قیمت از 7,630,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا ویژه مهر (پرواز ایران ایرتور)

  ایران ایر تور

از 1401/07/14


تا 1401/08/01


قیمت از 7,990,000 تومان

tour duration 5 شب

تور استانبل از تبریز 5شب و 6 روز

  ایران ایر تور

از 1400/11/05


تا 1400/11/20


قیمت از 4,050,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا ویژه 21 مهر ماه (پرواز قشم ایر)

  قشم ایر

از 1401/07/21


تا 1401/07/29


قیمت از 8,590,000 تومان

tour duration شب

هتل Kairaba Bodrum Imperial بدروم

  قشم ایر

از


تا


قیمت از تومان

tour duration 7 شب

تور استانبل از تبریز 7شب و 8 روز

  ایران ایر تور

از 1400/11/05


تا 1400/11/30


قیمت از 4,970,000 تومان

tour duration شب

هتل The Marmara Bodrum بدروم

  قشم ایر

از


تا


قیمت از تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا ویژه 28 مهر ماه (پرواز قشم ایر)

  قشم ایر

از 1401/07/28


تا 1401/08/06


قیمت از 8,990,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی هتل آکوا فانتاسی

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 36,290,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل ووگ

  قشم ایر

از 1401/05/28


تا 1401/06/25


قیمت از 32,560,000 تومان

tour duration شب

هتل Blue Dreams Resort بدروم

  قشم ایر

از


تا


قیمت از تومان

tour duration 7 شب

تور استانبول 7 شب و 8 روز مهر ماه 1401

  قشم ایر

از 1401/07/14


تا 1401/07/30


قیمت از 9,210,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا ویژه مهر (پرواز معراج)

  معراج

از 1401/07/14


تا 1401/07/30


قیمت از 9,330,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی هتل پالم وینگز افسوس

  ایران ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 33,290,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل تایتانیک سیتی

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 16,890,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل تکسیم گونن

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 15,050,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس هتل یو آل

  معراج

از 1401/05/31


تا 1401/06/31


قیمت از 28,560,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس هتل گرین نیچر دایموند

  معراج

از 1401/05/28


تا 1401/06/23


قیمت از 10,230,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل یاسمین

  قشم ایر

از 1401/05/31


تا 1401/06/29


قیمت از 33,790,000 تومان

tour duration شب

هتل Salmakis Resort & Spa بدروم

  قشم ایر

از


تا


قیمت از تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا ویژه 14 مهر ماه (پرواز قشم ایر)

  قشم ایر

از 1401/07/14


تا 1401/07/22


قیمت از 8,590,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی هتل رامادا ریزورت

  ایران ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 26,400,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل شرایتون

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 15,360,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس هتل هیلتون دالامان

  معراج

از 1401/05/26


تا 1401/07/27


قیمت از 14,550,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس هتل بلو بی پلاتینیوم

  معراج

از 1401/05/29


تا 1401/06/18


قیمت از 23,650,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل کفالوکا

  قشم ایر

از 1401/05/27


تا 1401/06/24


قیمت از 51,790,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا ویژه مهر ماه (پرواز ترک پگاسوس)

  پگاسوس

از 1401/07/14


تا 1401/08/06


قیمت از 9,990,000 تومان

tour duration 6 شب

تور ترکیبی استانبول آنتالیا

  تیلویند

از 1401/06/24


تا 1401/07/09


قیمت از 21,080,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل هیلتون بومونتی

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 19,340,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس هتل گرین نیچر ریزورت

  معراج

از 1401/05/28


تا 1401/06/23


قیمت از 13,260,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل ریکسوس پریمیوم

  قشم ایر

از 1401/05/28


تا 1401/06/24


قیمت از 21,450,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی هتل پاین بی هالیدی ریزورت

  ایران ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 35,890,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا ویژه مهر و آبان (پرواز ترکیش)

  ترکیش

از 1401/07/09


تا 1401/08/15


قیمت از 13,990,000 تومان

tour duration 5 شب

تور استانبول هتل کنراد

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 29,490,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس هتل 5 ستاره

  معراج

از 1401/05/25


تا 1401/06/25


قیمت از 24,990,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل 5ستاره یو آل

  قشم ایر

از 1401/05/28


تا 1401/06/18


قیمت از 22,790,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی هتل لادونیا آداکوله

  ایران ایر تور

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 19,490,000 تومان

tour duration 5 شب

تور آنکارا وقت سفارت کانادا

  اطلس گلوبال

از


تا


قیمت از 7,900,000 تومان

tour duration 5 شب

تور آنکارا هتل 5 ستاره

  پگاسوس

از


تا


قیمت از 7,900,000 تومان

tour duration 5 شب

تور استانبول هتل گلدن ایج

  قشم ایر

از 1401/05/26


تا 1401/07/01


قیمت از 20,250,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس هتل سنتیدو اورکا لوتوس

  معراج

از 1401/05/25


تا 1401/06/30


قیمت از 30,640,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی هتل لی بلو

  ایران ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 25,990,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل سان دنس ریزورت

  قشم ایر

از 1401/05/03


تا 1401/07/12


قیمت از 23,390,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل اورنج کانتی

  قشم ایر

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 27,490,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل تایتانیک مردان

  تیلویند

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 63,660,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل سلکتوم لاکچری

  تیلویند

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 56,730,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل اوانتگارد

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 14,320,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی هتل اینفینیتی

  ایران ایر تور

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 31,290,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل هالیدی ریزورت

  قشم ایر

از 1401/05/03


تا 1401/08/10


قیمت از 21,560,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل الیت ورد

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 16,380,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی هتل سانیس افس

  ایران ایر تور

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 35,490,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل کادیکاله

  قشم ایر

از 1401/05/27


تا 1401/06/16


قیمت از 26,090,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره UALL

  ایران ایر تور

از 1401/05/26


تا 1401/06/12


قیمت از 35,790,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل گرند جواهر

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 14,480,000 تومان

tour duration 3 شب

تور ترکیه پاییز 1401

  ایران ایر تور

از 1401/03/31


تا 1401/07/03


قیمت از 5,770,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی از مشهد

  ایران ایر تور

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 12,840,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل پوینت تکسیم

  قشم ایر

از 1401/05/26


تا 1401/07/01


قیمت از 17,910,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل رویال آسارلیک

  قشم ایر

از 1401/05/03


تا 1401/07/21


قیمت از 12,650,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل سنترال پالاس

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 14,280,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی از تهران

  ایران ایر تور

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 12,840,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل کایرابا امپریال

  قشم ایر

از 1401/05/27


تا 1401/08/10


قیمت از 41,250,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول گرند استار تکسیم

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 14,680,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی از تبریز

  ایران ایر تور

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 12,840,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل دیاموند آف بدروم

  قشم ایر

از 1401/05/20


تا 1401/08/10


قیمت از 27,990,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل هیلتون بسفروس

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 20,360,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی از ارومیه

  ایران ایر تور

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 12,840,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل ثور لاکچری

  ایران ایر تور

از 1401/05/03


تا 1401/06/31


قیمت از 8,990,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی پاییز 1401

  ایران ایر تور

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 12,840,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل 5 ستاره

  قشم ایر

از 1401/05/28


تا 1401/07/01


قیمت از 10,320,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی از شیراز

  ایران ایر تور

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 12,840,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل لابراندا تی ام تی

  قشم ایر

از 1401/05/27


تا 1401/06/31


قیمت از 28,690,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی از اصفهان

  ایران ایر تور

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 12,840,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل یوآل

  قشم ایر

از 1401/05/26


تا 1401/07/05


قیمت از 5,360,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل آستریا ریزورت

  قشم ایر

از 1401/05/31


تا 1401/06/31


قیمت از 32,990,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از تبریز

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 10,420,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل د مارمارا

  قشم ایر

از 1401/05/27


تا 1401/06/31


قیمت از 12,650,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از اهواز

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 10,420,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل لابلانچه ریزورت

  قشم ایر

از 1401/05/30


تا 1401/06/31


قیمت از 31,990,000 تومان

tour duration 7 شب

تور ازمیر هتل ۵ستاره

  ایران ایر تور

از 1401/05/28


تا 1401/07/14


قیمت از 16,490,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل مکس رویال

  تیلویند

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 99,360,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل دلفین بی گرند

  تیلویند

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 51,920,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل آدم و حوا

  تیلویند

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 51,830,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل گرانادا لاکچری

  ایران ایر تور

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 37,645,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل تایتانیک لارا

  ایران ایر تور

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 41,465,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل میراکل

  ایران ایر تور

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 39,455,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل کریستال واتر ورد

  تیلویند

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 31,230,000 تومان

tour duration شب

تور ازمیر هتل موون پیک

  ایران ایر تور

از 1401/04/20


تا 1401/05/01


قیمت از 18,890,000 تومان

tour duration شب

تور ازمیر هتل هیلتون

  ایران ایر تور

از 1401/04/20


تا 1401/05/01


قیمت از 21,540,000 تومان

tour duration شب

تور ازمیر هتل کی

  ایران ایر تور

از 1401/05/27


تا 1401/06/25


قیمت از 21,590,000 تومان

tour duration شب

تور ازمیر هتل یو آل

  ایران ایر تور

از 1401/05/20


تا 1401/06/23


قیمت از 12,630,000 تومان

tour duration شب

تور ازمیر هتل سوئیس

  ایران ایر تور

از 1401/05/25


تا 1401/06/25


قیمت از 20,890,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از رشت

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 10,420,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل بلو دریمز ریزورت

  قشم ایر

از 1401/05/27


تا 1401/06/31


قیمت از 18,690,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل سامارا

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/06/31


قیمت از 15,960,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از ارومیه

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 11,890,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل سلماکیش

  قشم ایر

از 1401/05/21


تا 1401/06/31


قیمت از 13,560,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول پاییز 1401

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 10,120,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از تهران

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 10,120,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل بایا

  قشم ایر

از 1401/05/28


تا 1401/06/31


قیمت از 36,540,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از مشهد

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 11,240,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل لابلانچه آیلند

  قشم ایر

از 1401/05/26


تا 1401/06/31


قیمت از 15,620,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از اصفهان

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 11,470,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل بی پرمیوم

  قشم ایر

از 1401/05/28


تا 1401/06/31


قیمت از 11,230,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول صبحانه نهار شام

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 15,620,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم هتل تایتانیک

  قشم ایر

از 1401/05/27


تا 1401/06/31


قیمت از 17,540,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان از مشهد

  اتوبوس

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 2,550,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس از مشهد

  معراج

از 1401/05/20


تا 1401/06/31


قیمت از 15,300,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس از شیراز

  معراج

از 1401/05/28


تا 1401/06/30


قیمت از 15,300,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس از اصفهان

  معراج

از 1401/05/20


تا 1401/06/24


قیمت از 15,300,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنکارا از مشهد

  ایران ایر تور

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 11,650,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنکارا از شیراز

  ایران ایر تور

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 11,650,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنکارا از اصفهان

  ایران ایر تور

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 11,650,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان از شیراز

  اتوبوس

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 2,550,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان از اصفهان

  اتوبوس

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 2,550,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آلانیا از مشهد

  فری برد

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 15,300,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آلانیا از شیراز

  فری برد

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 15,300,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آلانیا از اصفهان

  فری برد

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 15,300,000 تومان

tour duration 6 شب

تور ازمیر از مشهد

  ایران ایر تور

از 1401/05/28


تا 1401/06/25


قیمت از 14,520,000 تومان

tour duration 6 شب

تور ازمیر از شیراز

  ایران ایر تور

از 1401/05/26


تا 1401/06/25


قیمت از 14,520,000 تومان

tour duration 6 شب

تور ازمیر از اصفهان

  ایران ایر تور

از 1401/05/21


تا 1401/06/25


قیمت از 14,520,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان از تهران

  اتوبوس

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 2,550,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان از ارومیه

  اتوبوس

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 2,550,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان از اردبیل

  اتوبوس

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 2,550,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان از تبریز با قطار

  اتوبوس

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 2,550,000 تومان

tour duration 6 شب

تور ازمیر از تهران

  ایران ایر تور

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 14,520,000 تومان

tour duration 6 شب

تور ازمیر از تبریز

  ایران ایر تور

از 1401/05/31


تا 1401/06/24


قیمت از 14,520,000 تومان

tour duration 6 شب

تور ازمیر از ارومیه

  ایران ایر تور

از 1401/05/31


تا 1401/06/25


قیمت از 14,520,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آلانیا از تبریز

  فری برد

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 15,300,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آلانیا از ارومیه

  فری برد

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 15,300,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس از تهران

  معراج

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 15,300,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس از تبریز

  معراج

از 1401/05/27


تا 1401/06/31


قیمت از 15,300,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنکارا از تهران

  ایران ایر تور

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 11,650,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنکارا از تبریز

  ایران ایر تور

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 11,650,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنکارا از اهواز

  ایران ایر تور

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 11,650,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس از ارومیه

  معراج

از 1401/05/20


تا 1401/06/29


قیمت از 15,300,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مارماریس پاییز 1401

  معراج

از 1401/05/20


تا 1401/06/29


قیمت از 15,300,000 تومان

tour duration 6 شب

تور ازمیر پاییز 1401

  ایران ایر تور

از 1401/05/31


تا 1401/06/25


قیمت از 14,520,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل دلفین امپریال

  تیلویند

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 52,700,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل کلاب سرا

  تیلویند

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 52,700,000 تومان

tour duration شب

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی

  ماهان

از 1401/05/05


تا 1401/05/11


قیمت از 10,730,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنکارا هتل مارینا

  ایران ایر تور

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 9,000,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنکارا هتل گلد

  ایران ایر تور

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 9,000,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان هتل هالدی

  اتوبوس

از 1401/05/20


تا 1401/06/30


قیمت از 2,150,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان هتل هیلتون

  اتوبوس

از 1401/05/25


تا 1401/06/30


قیمت از 2,150,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان هتل رویال برک

  اتوبوس

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 2,150,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان هتل الیت ورد

  اتوبوس

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 2,150,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان هتل تامارا

  اتوبوس

از 1401/05/25


تا 1401/07/11


قیمت از 2,150,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان هتل رویال پالاس

  اتوبوس

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 2,150,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان هتل رسمینا

  اتوبوس

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 2,150,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان هتل سمیرا

  اتوبوس

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 2,150,000 تومان

tour duration 4 شب

تور وان هتل 5 ستاره

  اتوبوس

از 1401/03/01


تا 1401/03/20


قیمت از 2,150,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم از مشهد

  قشم ایر

از 1401/05/28


تا 1401/07/07


قیمت از 9,600,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا از شیراز

  کورندون

از 1401/06/11


تا 1401/06/18


قیمت از 16,910,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم از شیراز

  قشم ایر

از 1401/05/28


تا 1401/06/22


قیمت از 9,600,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم از اصفهان

  قشم ایر

از 1401/05/26


تا 1401/06/30


قیمت از 9,600,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم از ارومیه

  قشم ایر

از 1401/05/27


تا 1401/06/25


قیمت از 9,600,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم از تبریز

  قشم ایر

از 1401/05/31


تا 1401/06/24


قیمت از 9,600,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم پاییز 1401

  قشم ایر

از 1401/05/31


تا 1401/06/24


قیمت از 9,600,000 تومان

tour duration 3 شب

تور وان از خوی

  اتوبوس

از 1401/04/08


تا 1401/06/31


قیمت از 1,460,000 تومان

tour duration 3 شب

تور وان پاییز 1401

  اتوبوس

از 1401/04/08


تا 1401/06/31


قیمت از 1,460,000 تومان

tour duration 3 شب

تور وان از تبریز

  اتوبوس

از 1401/05/20


تا 1401/07/01


قیمت از 1,050,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل گرند پارک لارا

  معراج

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 24,690,000 تومان

tour duration شب

تور آنتالیا هتل دایما بیز

  معراج

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 21,020,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل آدالیا الیت

  تیلویند

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 37,820,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل ویند آف لارا

  تیلویند

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 37,820,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل تایتانیک دلوکس

  ایران ایر تور

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 43,475,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل کرملین

  معراج

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 33,270,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل اورنج کانتی کمر

  معراج

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 33,670,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل رگنوم کاریا

  تیلویند

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 101,610,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل سوسسی

  تیلویند

از 1401/05/22


تا 1401/06/31


قیمت از 49,790,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا هتل ۵ ستاره UALL

  قشم ایر

از 1401/05/20


تا 1401/06/16


قیمت از 23,240,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا از اصفهان

  کورندون

از 1401/05/14


تا 1401/06/30


قیمت از 8,190,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا از تبریز

  ترکیش

از 1401/04/04


تا 1401/06/31


قیمت از 8,190,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا از مشهد

  کورندون

از 1401/04/04


تا 1401/06/31


قیمت از 8,190,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا از وان

  ایران ایر تور

از 1400/11/16


تا 1400/12/25


قیمت از 8,190,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا از ارومیه

  ایران ایر تور

از 1401/05/15


تا 1401/06/23


قیمت از 8,190,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا از اهواز

  ایران ایر تور

از 1400/11/16


تا 1400/12/25


قیمت از 8,190,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا از تهران

  ایران ایر تور

از 1400/11/16


تا 1400/12/25


قیمت از 8,190,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا پاییز 1401

  ایران ایر تور

از 1400/11/16


تا 1400/12/25


قیمت از 8,190,000 تومان

تور دیدیم

تور استانبول

تور آنکارا

تور آنتالیا

تور کوش آداسی

تور مارماریس

تور وان

تور بدروم

تور ازمیر

تور آلانیا

تور استانبول آنتالیا

تور وان زمینی

تور استانبول از تبریز

تور استانبول از شیراز

تور ترکیه

مهم‌ترین دلیل محبوبیت ترکیه برای ایرانیان، این است که ایرانیان برای سفر به ترکیه به ویزا احتیاج ندارند و بدون دردسر اخذ ویزا در کمترین زمان می‌توانند تور ترکیه را بخرند. دلیل دیگر آن وجود بازارهای متنوع و مراکز خرید و نزدیکی از نظر مسافت و خلق و خو و فرهنگ است.ترکیه دارای بیش از ده شهر توریستی و زیبا می‌باشد. اگر علاقه‌مند هستید که به ترکیه سفر کنید و نمی‌دانید کدام شهر را مبدا خود قرار دهید، با ما همراه باشید تا به شما بگوییم اگر قصدتان از سفر خرید، تفریح، بازدید از اماکن تفریحی آبی یا فقط استراحت و استراحت است، به کدامیک از شهرهای ترکیه سفر کنید. به طور کلی می‌توان گفت اگر محدودیت زمانی برای تور ترکیه دارید فقط می‌توانید به استانبول، آنکارا و یا وان سفر کنید، دلیل آن هم این است که تورهای آنتالیا، کوش آداسی، مارماریس، بدروم یا ازمیر به صورت یک هفته‌ای برگزار می‌شوند و اگر شما تور ترکیه را برای 3 یا 4 روز می‌خواهید بهتر است به استانبول سفر کنید تا تفریح، خرید و استراحت راهمگی یکجا در یک سفر تجربه کنید.
 

درباره وضعیت آب وهوایی کشور ترکیه بیشتر بدانید.

جالب است بدانید که، ترکیه کشور نسبتاً وسیعی می باشد که آب و هوای مناطق مختلف آن به شدت متنوع می باشد. آب و هوای شمال ترکیه آب و هوایی اقیانوسی است در حالی که جنوب آن دارای آب و هوای معتدل مدیترانه ای است.. اما به طور کلی آب و هوای ترکیه را می توان به چهار بخش تقسیم کرد:

1. سواحل جنوب و سواحل غرب دارای آب و هوای مدیترانه ای می باشد.
2. سواحل دریای سیاه دارای تابستان هایی گرم و زمستان هایی معتدل و مرطوب می باشد.
3. بخش های شرق و شمال شرقی ترکیه دارای آب وهوایی کوهستانی است.
4. بخش های مرکزی فلات آناتولی دارای آب وهوای نسبتا خشک قاره ای است. 

اطلاعات و امکاناتی که سبب بیشتر شدن مسافران در ترکیه میشود.

این انتخاب دارای ویژگی های زیادی میباشد که نمی توان کامل آن را توضیح داد. ولی اصلی ترین دلیل آن پیشرفته تر بودن آن نسبت به ایران و قیمت پایین خرید کالا میباشد . دلایل دیگر به شرح زیر میباشد :
-مهم ترین دلیل شما نیازی به اخذ ویزا ندارد و فقط پاسپورت با ۷ ماه اعتبار لازم است
-فاصله زیادی به ایران ندارد و از نظر آب و هوا مثل ایران 4 فصل است
-مردم ترکیه از لحاظ خلق و خو بسیار شبیه مردمان ایران هستند
-قیمت تور ترکیه نسبت به تورهای خارجی دیگر ارزان ‌تر است و نزدیک تر است
-دارای امنیت بالا است
-در اول اختلاف ساعت با ایران و تهران  : استانبول در منطقه‌ی زمانی UTC/GMT +3 قرار دارد و یک ساعت و نیم از تهران عقب‌تر است.
-زبان رسمی کشور ترکیه  : ترکی
- واحد پولی رایج : لیر ترکیه
-نوع برق در کشور ترکیه  : 230 ولت/ 50 هرتز (دوشاخه نوع C، F)
-کد کشور : 90+
-شماره‌های اضطراری : 112
-155 شماره تلفن پلیس ترکیه  
-5274503 - 0212 شماره تلفن  پلیس توریست ها ترکیه  
-158شماره تلفن پلیس ساحلی ترکیه  
-154شماره پلیس ترافیک ترکیه
-112شماره تلفن آمبولانس ترکیه                  
-110شماره تلفن آتش نشانی ترکیه
-جهت رانندگی : راست   

درباره تور ترکیه بیشتر بدانید.

شاید جالب باشد بدانید که در سال های گذشته صنعت توریسم در کشور ترکیه و به خصوص در شهرهای توریستی محبوب اش با رشد چشمگیری همراه بوده است و این روزها سفرهای بسیار زیادی از کشورهای مختلفی به این مقصد برگزار میشود و این کشور به دلیل متنوع ترین جاذبه ها و نزدیکی فرهنگ و مسیر به خصوص برای گردشگران ایرانی توانسته جزو انتخاب اول مسافران باشد.اگر بخواهیم از سواحل زیبای مارماریس، بدروم، آنتالیا و.... گرفته تا بناهای شگفت انگیز تاریخی در استانبول و قونیه. البته که نمی توان از نزدیکی ترکیه به ایران و عدم نیاز به ویزا برای سفر به این سرزمین را در نظر نگرفت. شاید برایتان جالب باشد که بدانید تور مارماریس هم همانند تور آنتالیا در بین گردشگران ترکیه بسیار محبوب است . همانگونه که می دانید ترکیه مملو از جاذبه های تاریخی و طبیعی بی نظیر است. همچنین علاوه بر آثار باستانی فراوان، ترکیه دارای انواع متفاوتی از مکان های تفریحی و توریستی همچون بالن سواری در کاپادوکیا است که می توان اوج هیجان را در اماکن تفریحی این کشور تجربه کرد.آژانس مسافرتی پرنده مهاجر میخواهد در خصوص معرفی تور ترکیه نکات بسیار زیادی حائز اهمیت است مثلا شما اطلاعات کافی در خصوص قیمت تور ترکیه برای ما ایرانی ها دارید؟ تور ترکیه ارزان تر از تمامی کشورهای اروپایی برای ما می باشد؟ خوشبختانه این روزها به راحتی و با خرید تور ارزان قیمت این مقصد می توانید به یک کشور اروپایی سفر کنید و کلی تجربیات دلچسب را کسب کنید. 

قیمت تور ترکیه به چه عواملی بستگی دارد؟

یکی از معیار ها و عواملی که برای اغلب مسافران تعیین می کند که تور خود را از چه ایرلاین و چه آژانس مسافرتی تهیه کنند، قیمت تور میباشد .شاید قیمت تورها و بلیت ها برای برخی مسافران اهمیت زیادی نداشته باشد اما واقعیت این است که هیچ کس یک سفر خوب و ارزان قیمت را رد نمی کند؛ اما چطور یک تور استانبول یا آنتالیا یا  تور کوش آداسی ... را با قیمت ارزان یا مناسب بودجه ای که در اختیار داریم، پیدا کنیم؟ در آژانس ه پرنده مهاجر از منوها استفاده کرده و مقصد خود را انتخاب کنید، یک فیلتر جامع در اختیارتان قرار می گیرد که می توانید با وارد کردن قیمتی که مورد نظر دارید و انتخاب سایر ویژگی هایی که در پی آن هستید، توری منطبق با سلایق خود بیابید.یکی از اصلی ترین معیار های که قیمت تور شما را تغییر میدهد نوع هتلی که آنتخاب میکنید میباشد. هرچقدر هتل بهتی انتخاب کنید بایستی پول بیشتری بپردازید . تعداد شب اقامت نوع شرکت هواپیمایی که میخواهید با آن بیرید و برگردید.  اصلی ترین معیار در تغییر قیمت تور ترکیه میباشد .
یکی از تور های دیگر در مسیر ترکیه که آژانس پرنده مهاجر قیمت بسیار مناسبی میدهد تور آنکارا میباشد معمولا در مراسم خاص همانند سال نوع میلادی و یا عید نوروز و یا ایام تعطیل قیمت تور ترکیه بالا میرود و در ایام اویل مهر ماه و در اوایل زمستان و بعد از تعطیلات عید نوروز قیمت تور ترکیه پایین میآید. اگر شما گردشگران تور ترکیه به دنبال خرید تور ارزان قیمت ترکیه و پکیج های تور لحظه آخری شهرهای توریستی آن با بهترین قیمت بلیط هواپیما و رزرو هتل های لوکس و لاکچری 4 ستاره و 5 ستاره هستید متنوع ترین تورها را در بالای همین صفحه می توانید ملاحظه نمایید و به دلخواه انتخاب کنید. قیمت و نرخ هتل در ترکیه بسیار متنوع محاسبه می شود، از بهترین هتل های ترکیه هتل های 5 ستاره تا مسافرخانه های ارزان قیمت همه در این شهر بسیار متنوع و قابل دسترس هستند، قیمت هتل شما با توجه به پکیج انتخابی تور مسافرتی تان مشخص می شود.
-*نکته این است که تورها از میان صدها آژانس برتر ایران انتخاب می شوند یعنی آژانس مسافرتی پرنده مهاجر قرن  اگر قصد خرید تور ارزان ترکیه را دارید میتوانید بهترین قیمت و بهترین خدمات را از آژانس پرنده مهاجر دریافت نمایید*. 

بهترین زمان خرید تور ترکیه چه زمانی است؟

معمولا بهترین زمان سفر به ترکیه در ۳ بازه زمانی است . اولین در عید نوروز ما ایرانی ها که در آن زمان کشور ترکیه و تمامی شهر هایش پر از گردشگران ایرانی میباشد و حس و حال بسیار متفاوتی با سفر های دیگر به ترکیه دارد . دومین زمان مناسب در تابستان میباشد که تمامی تفریحات ترکیه را میتوانید تجریه کنید همانند استفاده از ساحل و پارک های آبی مشهور در شهر های آنتالیا و استانبول .سومین زمان مناسب در سال نو میلادی میباشد که ترکیه دارای رنگ و بوی متفاوتی است و در این زمان میتوانید شاهد گردشگرن زیادی از سراسر دنیا در کشور ترکیه باشید. تور های کشور ترکیه معمولا تحت تاثیر جو آب ‌و هوایی مربوط به خود هستند. به این معنا که ممکن است در زمستان رفتن به برخی از شهرهای ترکیه بسیار سخت و رفتن به شهری دیگر در آسان باشد. قسمت‌های غربی ترکیه و سواحل استانبول معمولا تابستان‌های گرم و زمستان‌های سردی دارد. بنابراین بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در فصل‌های پاییز و بهار به این قسمت‌ها سفر کنند ولی برای مثال شهری مانند آنکارا معمولا آب‎وهوای متعادلی دارد و در همه ایام سال می‌توان به آنجا سفر کرد ؛ اما در انتخاب بهترین زمان سفر به ترکیه بسته به هدف سفر به عوامل دیگری مانند زمان فستیوال‎ها، فصل شلوغ گردشگری و… نیز باید توجه کرد. بدیهی است شرایط آب‎وهوایی و عوامل دیگر بر قیمت تور ترکیه تاثیر دارد.  به‎طور کلی می‎توان گفت بهار و پاییز بهترین فصل‌ها برای گشت وگذار در ترکیه هستند اما  با این وجود؛ در فصل‌های دیگر نیز جذابیت‌های زیادی در این کشور وجود دارد که مردم را ترغیب به بازدید از آن می‌کند. بهتر است بدانید که در ادامه در این چند سال اخیر مسافران زیادی متقاضی تور لحظه آخری بودند. روال تور لحظه آخری به این شکل است که در فاصله مدت معینی (حداکثردو روز مانده) به بسته شدن تور، اگر سهمیه رزرو شده هر آژانسی کامل نشده باشد بسیاری از شرکت های مسافرتی با کاهش چشمگیر قیمت ها سعی در فروش این تورها دارند. آژانس هواپیمایی پرنده مهاجر از ارائه دهندگان تور ترکیه لحظه آخری است و در اینجا لازم میدانیم تا به مزایا و معایب این تور جهت آگاهی بیشتر اشاره داشته باشیم. یکی از مزیت های تور لحظه آخری ترکیه این است که هیچ تفاوتی از نظر فنی با تور ترکیه ندارد و بلکه هزینه پایین تری هم دارد. از معایبی که در تور لحظه آخری وجود دارد این است که ممکن است زمان کافی برای آماده شدن و محیا کردن یک سری از کارهایتان نداشته باشید. پس لازمه تور دقیقه نودی ترکیه این است که چمدانتان آماده باشد تا با به محض اطلاع، سریعاً اقدام نمایید، در غیر این صورت پول و پرواز خود را از دست خواهید داد. 

سوغاتی که میتوانید از این کشور زیبا یعنی ترکیه تهیه کنید.

معمولا در هر شهر ترکیه شما میتوانید سوغاتی از همان شهر برای آشنایان خود ببرید و به همین دلایل نمیتوان تمامی سوغاتی های کشور ترکیه را بیان کرد .ولی اگر بخواهیم از معروف ترین سوغاتی های کشور ترکیه بگویم میتوان به پارچه و لباس باقلوا و ادویه اشاره نمود. چند سوغات معروف در کشور زیبا ترکیه میتوان به  
-صابون ترکی    
-چشم زخم    
-راحت الحلقوم    
-چرم ترک    
-فرش دستباف ترکی    
-سفال ایزنیک
-ادویه های ترکی 

چگونه میتوانیم هزینه های خود را در ترکیه کاهش بدهیم؟

اگر بخوایم در ابتدا بگوشم میتوانیم به این موضوع اشاره کنیم که بهترین را برای کم کردن هزینه های خود در سفر داشتن اطلاعات کامل درباره آنجایی که سفر میکنیم است . شاید برای شما جالب باشید بدانید که سفر به ترکیه خصوصا برای گردشگران ایرانی ایرانی‎ها جزو سفرهای گران محسوب نمی‎شود. با این حال شاید شرایط جدید اقتصادی تامین قیمت تور ترکیه را برای بسیاری از مردم سخت کرده باشد و آنها به دنبال راه‌‎هایی برای ارزان‎تر سفر کردن باشند.اولین چیزی که می‎تواند قیمت تور ترکیه را کاهش دهد؛ انتخاب یک محل اقامت مناسب است. از آنجایی که ترکیه یکی از کشورهای پرطرفدار در میان توریست‎هاست؛ هتل‎های لوکس و پرامکانات زیادی در آن ساخته شده است.بدهی است قیمت یک شب اقامت در هرکدام از این هتل‎ها بسیار بالا باشد. اما در کنار این هتل‎ها هتل‎های ۳ستاره و هاستل‎هایی هم هستند که قیمت بسیار مناسب‎تری دارند. می‎توانید با اقامت در این هتل‎ها هزینه‎های سفر خود را تا حد زیادی کم کنید.  دومین نکته‎ای که برای داشتن یک سفر ارزان به ترکیه باید بدانید این است که قیمت غذا در رستوران‎های لاکچری و معروف این کشور بالاست اما؛ شما می‎توانید غذاهای خوشمزه‎ای را با قیمت پایین در غذاخوری‎های میدان استقلال و میدان تکسیم استانبول و هرجای دیگر ترکیه پیدا کنید و هزینه‎های خود را کاهش دهید.  راه دیگر برای کم کردن هزینه‎های سفر به ترکیه استفاده از پروازهای چارتر و تور لحظه آخری ترکیه است. چارترها اگرچه ممکن است شما را وادار کنند سریع تصمیم بگیرید و سریع بار سفر را ببندید؛ ولی از نظر قیمت بسیار به صرفه‎‎تر از پروازهای سیستمی هستند.امتیاز 5.0 از 5 | از بین 3 امتیاز دهنده به تور ترکیه

نظرات (5)

محمدی
آیا تور ترکیه به شهر قونیه دارید و آیا نیاز به تست کرونا دارد
2nd February 2021 7:21pm
سامان
تور استانبول برای ۲ شب هتل ۵ ستاره چند است ؟
ما ۵ نفر هستیم و میخوایم برای خرید بریم
2nd February 2021 7:20pm
خشایار
چند ساعت قبل از پرواز به ترکیه و خرید تور ترکیه باید تست کرونا داد و کدام آزمایشگاه ها مورد تایید است
2nd February 2021 7:17pm
masoumeh
با سلام

آیا تور های ترکیه در ایام نوروز ۹۹ باز است و میتوان زمینی به ترکیه سفر کرد

با تشکر ؟
2nd February 2021 7:16pm
aaaaa
gggssdfsfdfgggg
23rd January 2021 2:16pm

ثبت نظر

* تکمیل موارد ستاره دار ضروری است
(نمایش داده نخواهد شد)
 
1000
 

 
تماس