دوتخته


7,110,000

یک تخته


8,580,000

کودک با تخت


7,110,000

توضیحات


دوتخته

7,110,000

یک تخته

8,580,000

کودک با تخت

7,110,000

توضیحاتدوتخته


7,210,000

یک تخته


8,580,000

کودک با تخت


6,630,000

توضیحات


دوتخته

7,210,000

یک تخته

8,580,000

کودک با تخت

6,630,000

توضیحاتدوتخته


7,600,000

یک تخته


9,550,000

کودک با تخت


6,720,000

توضیحات


دوتخته

7,600,000

یک تخته

9,550,000

کودک با تخت

6,720,000

توضیحاتدوتخته


7,800,000

یک تخته


9,940,000

کودک با تخت


6,820,000

توضیحات


دوتخته

7,800,000

یک تخته

9,940,000

کودک با تخت

6,820,000

توضیحاتدوتخته


7,800,000

یک تخته


9,940,000

کودک با تخت


6,820,000

توضیحات


دوتخته

7,800,000

یک تخته

9,940,000

کودک با تخت

6,820,000

توضیحاتدوتخته


8,190,000

یک تخته


10,720,000

کودک با تخت


6,720,000

توضیحات


دوتخته

8,190,000

یک تخته

10,720,000

کودک با تخت

6,720,000

توضیحاتدوتخته


8,480,000

یک تخته


11,310,000

کودک با تخت


6,630,000

توضیحات


دوتخته

8,480,000

یک تخته

11,310,000

کودک با تخت

6,630,000

توضیحاتدوتخته


8,580,000

یک تخته


11,500,000

کودک با تخت


7,110,000

توضیحات


دوتخته

8,580,000

یک تخته

11,500,000

کودک با تخت

7,110,000

توضیحاتدوتخته


8,670,000

یک تخته


11,700,000

کودک با تخت


6,720,000

توضیحات


دوتخته

8,670,000

یک تخته

11,700,000

کودک با تخت

6,720,000

توضیحاتدوتخته


8,970,000

یک تخته


12,280,000

کودک با تخت


6,630,000

توضیحات


دوتخته

8,970,000

یک تخته

12,280,000

کودک با تخت

6,630,000

توضیحاتدوتخته


9,020,000

یک تخته


12,580,000

کودک با تخت


6,640,000

توضیحات


دوتخته

9,020,000

یک تخته

12,580,000

کودک با تخت

6,640,000

توضیحاتدوتخته


9,160,000

یک تخته


12,670,000

کودک با تخت


7,210,000

توضیحات


دوتخته

9,160,000

یک تخته

12,670,000

کودک با تخت

7,210,000

توضیحاتدوتخته


9,650,000

یک تخته


13,650,000

کودک با تخت


8,580,000

توضیحات


دوتخته

9,650,000

یک تخته

13,650,000

کودک با تخت

8,580,000

توضیحاتدوتخته


9,750,000

یک تخته


13,840,000

کودک با تخت


7,110,000

توضیحات


دوتخته

9,750,000

یک تخته

13,840,000

کودک با تخت

7,110,000

توضیحاتدوتخته


9,790,000

یک تخته


13,940,000

کودک با تخت


9,550,000

توضیحات


دوتخته

9,790,000

یک تخته

13,940,000

کودک با تخت

9,550,000

توضیحاتدوتخته


9,840,000

یک تخته


14,040,000

کودک با تخت


7,110,000

توضیحات


دوتخته

9,840,000

یک تخته

14,040,000

کودک با تخت

7,110,000

توضیحاتدوتخته


9,940,000

یک تخته


14,230,000

کودک با تخت


7,700,000

توضیحات


دوتخته

9,940,000

یک تخته

14,230,000

کودک با تخت

7,700,000

توضیحاتدوتخته


10,280,000

یک تخته


14,820,000

کودک با تخت


6,630,000

توضیحات


دوتخته

10,280,000

یک تخته

14,820,000

کودک با تخت

6,630,000

توضیحاتدوتخته


10,400,000

یک تخته


15,150,000

کودک با تخت


7,230,000

توضیحات


دوتخته

10,400,000

یک تخته

15,150,000

کودک با تخت

7,230,000

توضیحاتدوتخته


10,400,000

یک تخته


15,150,000

کودک با تخت


7,140,000

توضیحات


دوتخته

10,400,000

یک تخته

15,150,000

کودک با تخت

7,140,000

توضیحاتدوتخته


10,430,000

یک تخته


15,210,000

کودک با تخت


7,210,000

توضیحات


دوتخته

10,430,000

یک تخته

15,210,000

کودک با تخت

7,210,000

توضیحاتدوتخته


10,530,000

یک تخته


14,430,000

کودک با تخت


7,110,000

توضیحات


دوتخته

10,530,000

یک تخته

14,430,000

کودک با تخت

7,110,000

توضیحاتدوتخته


10,800,000

یک تخته


15,950,000

کودک با تخت


7,430,000

توضیحات


دوتخته

10,800,000

یک تخته

15,950,000

کودک با تخت

7,430,000

توضیحاتدوتخته


10,900,000

یک تخته


16,140,000

کودک با تخت


7,140,000

توضیحات


دوتخته

10,900,000

یک تخته

16,140,000

کودک با تخت

7,140,000

توضیحاتدوتخته


10,920,000

یک تخته


16,180,000

کودک با تخت


7,210,000

توضیحات


دوتخته

10,920,000

یک تخته

16,180,000

کودک با تخت

7,210,000

توضیحاتدوتخته


11,290,000

یک تخته


16,940,000

کودک با تخت


7,750,000

توضیحات


دوتخته

11,290,000

یک تخته

16,940,000

کودک با تخت

7,750,000

توضیحاتدوتخته


11,290,000

یک تخته


16,940,000

کودک با تخت


5,650,000

توضیحات


دوتخته

11,290,000

یک تخته

16,940,000

کودک با تخت

5,650,000

توضیحاتدوتخته


11,500,000

یک تخته


17,350,000

کودک با تخت


7,700,000

توضیحات


دوتخته

11,500,000

یک تخته

17,350,000

کودک با تخت

7,700,000

توضیحاتدوتخته


12,090,000

یک تخته


18,520,000

کودک با تخت


7,230,000

توضیحات


دوتخته

12,090,000

یک تخته

18,520,000

کودک با تخت

7,230,000

توضیحاتدوتخته


12,090,000

یک تخته


17,530,000

کودک با تخت


8,620,000

توضیحات


دوتخته

12,090,000

یک تخته

17,530,000

کودک با تخت

8,620,000

توضیحاتدوتخته


12,280,000

یک تخته


18,520,000

کودک با تخت


7,140,000

توضیحات


دوتخته

12,280,000

یک تخته

18,520,000

کودک با تخت

7,140,000

توضیحاتدوتخته


12,480,000

یک تخته


19,310,000

کودک با تخت


8,130,000

توضیحات


دوتخته

12,480,000

یک تخته

19,310,000

کودک با تخت

8,130,000

توضیحاتدوتخته


12,580,000

یک تخته


19,510,000

کودک با تخت


7,140,000

توضیحات


دوتخته

12,580,000

یک تخته

19,510,000

کودک با تخت

7,140,000

توضیحاتدوتخته


12,780,000

یک تخته


19,310,000

کودک با تخت


8,820,000

توضیحات


دوتخته

12,780,000

یک تخته

19,310,000

کودک با تخت

8,820,000

توضیحاتدوتخته


13,370,000

یک تخته


20,500,000

کودک با تخت


7,730,000

توضیحات


دوتخته

13,370,000

یک تخته

20,500,000

کودک با تخت

7,730,000

توضیحاتدوتخته


13,970,000

یک تخته


21,490,000

کودک با تخت


9,810,000

توضیحات


دوتخته

13,970,000

یک تخته

21,490,000

کودک با تخت

9,810,000

توضیحاتدوتخته


16,940,000

یک تخته


28,220,000

کودک با تخت


7,230,000

توضیحات


دوتخته

16,940,000

یک تخته

28,220,000

کودک با تخت

7,230,000

توضیحاتدوتخته


18,320,000

یک تخته


30,990,000

کودک با تخت


8,130,000

توضیحات


دوتخته

18,320,000

یک تخته

30,990,000

کودک با تخت

8,130,000

توضیحاتدوتخته


25,350,000

یک تخته


45,050,000

کودک با تخت


9,120,000

توضیحات


دوتخته

25,350,000

یک تخته

45,050,000

کودک با تخت

9,120,000

توضیحاتاطلاعات تور

شروع قیمت از:

7,110,000 تومان

نام ایرلاین:

قشم ایر

تاریخ شروع تور:

1401/07/14

مدت اقامت:

3 شب

ساعت پرواز

رفت: 18:45  برگشت: 13:30

مدارک و خدمات

مدارک لازم

خدمات‌آژانس

توضیحات

تور استانبول 3 شب و 4 روز مهر ماه 1401

*******************

تاریخ 13 مهر تا خروج 30 مهر طبق پکیج میباشد.

هزینه سفر کودک 2 تا 6 سال : 5.500.000 تومان میباشد.

هزینه سفر نوزاد : 590.000 تومان میباشد.

*******************


برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02144002700 تماس حاصل فرمایید. در ساعات غیر کاری با شماره ۰۹۱۲۱۲۳۴۲۸۹ آقای امیری تماس حاصل فرمایید.

تورهای مشابه

tour duration 3 شب

تور استانبول 3 شب و 4 روز مهر ماه 1401

  قشم ایر

از 1401/07/14


تا 1401/07/30


قیمت از 7,110,000 تومان

tour duration 4 شب

تور استانبول 4 شب و 5 روز مهر ماه 1401

  قشم ایر

از 1401/07/14


تا 1401/07/30


قیمت از 7,630,000 تومان

tour duration 7 شب

تور استانبول 7 شب و 8 روز مهر ماه 1401

  قشم ایر

از 1401/07/14


تا 1401/07/30


قیمت از 9,210,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل تایتانیک سیتی

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 16,890,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل تکسیم گونن

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 15,050,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل شرایتون

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 15,360,000 تومان

tour duration 6 شب

تور ترکیبی استانبول آنتالیا

  تیلویند

از 1401/06/24


تا 1401/07/09


قیمت از 21,080,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل هیلتون بومونتی

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 19,340,000 تومان

tour duration 5 شب

تور استانبول هتل کنراد

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 29,490,000 تومان

tour duration 5 شب

تور استانبول هتل گلدن ایج

  قشم ایر

از 1401/05/26


تا 1401/07/01


قیمت از 20,250,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل اوانتگارد

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 14,320,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل الیت ورد

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 16,380,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل گرند جواهر

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 14,480,000 تومان

tour duration 3 شب

تور ترکیه پاییز 1401

  ایران ایر تور

از 1401/03/31


تا 1401/07/03


قیمت از 5,770,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل پوینت تکسیم

  قشم ایر

از 1401/05/26


تا 1401/07/01


قیمت از 17,910,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل سنترال پالاس

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 14,280,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول گرند استار تکسیم

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 14,680,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل هیلتون بسفروس

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 20,360,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل 5 ستاره

  قشم ایر

از 1401/05/28


تا 1401/07/01


قیمت از 10,320,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول هتل یوآل

  قشم ایر

از 1401/05/26


تا 1401/07/05


قیمت از 5,360,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از تبریز

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 10,420,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از اهواز

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 10,420,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از رشت

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 10,420,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از ارومیه

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 11,890,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول پاییز 1401

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 10,120,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از تهران

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 10,120,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از مشهد

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 11,240,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول از اصفهان

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 11,470,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول صبحانه نهار شام

  قشم ایر

از 1401/05/25


تا 1401/07/01


قیمت از 15,620,000 تومان

 
تماس